PL EN


2018 | 4 (40) | 51-61
Article title

Factory technologies of the future—automation and digitalization of production in the aspect of Industry 4.0 concept

Content
Title variants
PL
Technologie fabryki przyszłości – automatyzacja i cyfryzacja produkcji w aspekcie koncepcji Przemysłu 4.0
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The purpose of this article is to present the reader the concept of Industry 4.0 as a modern idea introducing the company into a new era of computerization and robotics. This concept applies to different areas of the organization as a whole, supported by intelligent systems facilitating decision making and automation that improves productivity and quality of work. The idea of Industry 4.0 is an emerging concept, which is why there are many concerns about whether it is an opportunity for businesses or maybe it is rather a threat. The following paper presents the assumptions of the Industry 4.0 concept, and the results of a questionnaire regarding the state of awareness and preparation of the enterprise for the implementation of the Industry 4.0 concept were developed. The purpose of the survey was to recognize the approach to the new concept in enterprises located in Wielkopolska. The survey indicated the size of companies participating in the survey and the type of industry to which they belong. Next, according to these companies, the factors that influence the development of innovations and the ways of their implementation in enterprises were presented. It is also very important to identify barriers to growth in the company. Based on the results of the survey, it can be stated that the motivating factor for actions towards development are above all customer expectations. However, the most important resource in which enterprises want to invest are people whose knowledge and experience is irreplaceable.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie czytelnikowi koncepcji Przemysłu 4.0 jako nowoczesnej idei wprowadzającej przedsiębiorstwa w nową erę informatyzacji i robotyzacji. Koncepcja ta dotyczy różnych obszarów funkcjonowania organizacji jako całości, wspomaganych inteligentnymi systemami ułatwiającymi podejmowanie decyzji oraz automatyzacją poprawiającą wydajność i jakość pracy. Idea Przemysłu 4.0 jest koncepcją wyłaniającą się, dlatego istnieje wiele obaw dotyczących tego, czy stanowi ona szansę dla przedsiębiorstw, czy być może jest raczej zagrożeniem. W poniższej pracy przedstawiono założenia koncepcji Przemysłu 4.0 oraz opracowano wyniki badania ankietowego odnośnie do stanu świadomości i przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia koncepcji Przemysłu 4.0. Celem badania ankietowego było rozpoznanie podejścia do nowej koncepcji w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie Wielkopolski. W ankiecie wskazano wielkość firm biorących udział w badaniu oraz rodzaj przemysłu, do którego one należą. Następnie zaprezentowano, jakie zdaniem tych firm istnieją czynniki wpływające na rozwój innowacji oraz sposoby ich wdrożenia w przedsiębiorstwach. Bardzo istotne jest również wskazanie realnych barier hamujących rozwój w firmie oraz wielkość ich wpływu. Na podstawie uzyskanych wyników badania ankietowego można stwierdzić, że czynnikiem motywującym do działań w kierunku rozwoju są przede wszystkim oczekiwania klientów oraz chęć dalszego istnienia na rynku. Natomiast najważniejszym zasobem, w który przedsiębiorstwa chcą inwestować, są ludzie, których wiedza i doświadczenie są niezastąpione przez maszyny.
Year
Issue
Pages
51-61
Physical description
Dates
published
2018-12
Contributors
 • Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
 • Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
References
 • Brandt, M. (2016). Automatisierung bedroht Millionen Arbeitsplätze [online, accessed: 2018-12-20]. Retrieved from: http://ap-verlag.de/automatisierung-bedroht-millionen-arbeitsplaetze/23457/.
 • Chrzanowski, A., Głażewska, I. (2016). Wpływ rewolucji technologicznej na ewolucję strategicznych paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2 (48), 5–34.
 • Deloitte. (2015). Industry 4.0: Challenges and solutions for the digital transformation and use of exponential technologies [online, accessed: 2018-12-20]. Geneva: Deloitte. Retrieved from: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/Documents/manufacturing/ch-en-manufacturing-industry-4-0-24102014.pdf.
 • Dmowski, J., Iwasieczko, M., Kowalska, I., Libucha, J., Owerczuk, M., Pławik, K., Suffczyńska-Hałabuz, N. (2016). Przemysł 4.0 PL. Szansa czy zagrożenie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki? Warszawa: The Boston Consulting Group.
 • Godlewski, A. (2016). Rewolucja przemysłowa 4.0 po niemiecku [online, accessed: 2018-12-20]. Warszawa: ObserwatorFinansowy.pl. Retrieved from: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/rewolucja-przemyslowa-niemcy-produkcja/.
 • Gontarz, A. (2015). Przemysł 4.0, czyli jedność fizyczna i cybernetyczna [online, accessed: 2019-01-20]. Warszawa: ITwiz Media Group. Retrieved from: https://itwiz.pl/przemysl-4-0-czyli-jednosc-fizyczna-cybernetyczna/.
 • Iwański, T., Gracel, J. (2016). Przemysł 4.0. Rewolucja już tu jest. Co o niej wiesz? [online, accessed: 2018-12-20]. Kraków: Astor. Retrieved from: https://www.astor.com.pl/images/Industry_4-0_Przemysl_4-0/ASTOR_przemysl4_whitepaper.pdf.
 • Jaworowska, M., Piątek, Z. (2017). Przemysł 4.0 – technologie przyszłości [online, accessed: 2018-12-20]. AutomatykaB2B.pl. Warszawa: AVT-Korporacja Sp. z o.o. Retrieved from: https://automatykab2b.pl/temat-miesiaca/47534-przemysl-4-0-technologie-przyszlosci.
 • Lee, J. (2013). Industry 4.0 in Big Data Environment. German Harting Magazine, 13 (1), 8–10.
 • Maślanek, J. (2014). Przemysł 4.0 – rewolucja czy ewolucja? [online, accessed: 2018-12-20]. Raport Specjalny 2014. Katowice: Portal Gospodarczy wnp.pl. Retrieved from: https://www.wnp.pl/artykuly/przemysl-4-0-rewolucja-czy-ewolucja,236764.html.
 • Sąsiadek, M., Basl, J. (2018). Świadomość i poziom wdrożenia koncepcji Przemysł 4.0 w wybranych polskich i czeskich przedsiębiorstwach. In: R. Knosala (ed.). Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Vol. 2 (pp. 189–198). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. ISBN 9788394128128.
 • Schöning, H. (2018). Industry 4.0 [online, accessed: 2018-12-20]. it – Information Technology. Methods and Applications of Informatics and Information Technology, 60 (3), 121–123, Retrieved from: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/itit.2018.60.issue-3/itit-2018-0015/itit-2018-0015.pdf.
 • Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. Geneva: World Economic Forum. ISBN 9781524758875.
 • Wang, S., Wan, J., Li, D., Zhang, Ch. (2016). Implementing smart factory of Industrie 4.0: An outlook. International Journal of Distributed Sensor Networks, 16 (7), 3–10.ek,
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21995cf4-4963-4a26-8e86-88eb4ec19326
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.