PL EN


2016 | 7(9) | 113-120
Article title

Witryna internetowa jako materiał archiwalny

Content
Title variants
EN
A website as an archival material
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje tematykę archiwizacji Internetu oraz wartościowania witryn internetowych. Rozpoczyna się od zdefiniowania i ustalenia struktury witryny internetowej, w skład której wchodzą strony internetowe i dokumenty HTML. W dalszej części artykułu autor podjął próbę stworzenia podziału witryn internetowych ze względu na ich charakter. Następnie przy wykorzystaniu metod archiwistyki przeprowadził rozważania nad wartością źródłową witryn internetowych. Ostatnią część artykułu stanowi studium przypadku, w którym analizie poddana została witryna internetowa I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
EN
The article touches the subject of archiving the Web and evaluating websites. It starts with defining and presenting a structure of a website, comprising of web pages and HTML documents. Further the author attempts to divide websites according to their character. Then, using methods of archival science, the author considered source value of websites. The last part of the article is a case study analysis of the website of the Nicolaus Copernicus High School No. 1 in Toruń.
Year
Issue
Pages
113-120
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
  • About the Internet Archive, https://archive.org/about/ (dostęp: 11 VI 2015 r.).
  • Degen R., Dokumentacja i jej podział, [w:] Współczesna dokumentacja urzędowa (Biblioteka Zarządcy Dokumentacji, t. 2), red. H. Robótka, Toruń 2011.
  • Derfet-Wolf L., Archiwizacja Internetu - wprowadzenie i przegląd wybranych inicjatyw, „Biuletyn EBIB”, 2012, nr 1, http://www.ebib.pl/images/stories/numery/128/128_derfert.pdf (dostęp: 11 VI 2015 r.).
  • Języki programowania komputerów, red. L. Pawłowski, Lublin 2010.
  • Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989.
  • Schafer S. M., HTML, XHTML i CSS. Biblia, Gliwice 2011.
  • Sokół M., ABC języka HTML i XHTML, Gliwice 2012.
  • Ślaska K., Wasilewska A., Archiwizacja Internetu - sytuacja w polskim prawie z punktu widzenia bibliotekarzy, „Biuletyn EBIB”, 2012, nr 1, http://www.ebib.pl/images/stories/numery/128/128_slaska.pdf (dostęp: 11 VI 2015 r.).
  • Web page, http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/web-page (dostęp: 10 VI 2015 r.).
  • Website, http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/website (dostęp: 10 VI 2015 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-219a4b7a-cba7-42ba-a3cc-1ee5ce45aa18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.