PL EN


Journal
2015 | 1 | 41-46
Article title

Wpływ oświetlenia lampami jarzeniowymi na równowagę ciała.

Content
Title variants
EN
Effct of florescent lighting on body balance
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp: W pozycji stojącej każda aktywność organizmu, łącznie z biciem serca, krążeniem krwi czy oddychaniem, ma wpływ na niewielkie zakłócenia równowagi, które obserwowane są jako przypadkowe oscylacje środka ciężkości. Zmiana tych oscylacji może być również wywołana przez zewnętrzne czynniki fiykalne. Cel badań: Celem pracy była ocena wpływu światła jarzeniowego na parametry równowagi człowieka. Materiał i metoda: Badaniami objęto 60 losowo wybranych studentów w wieku od 20 do 25 lat, u których nie stwierdzono defiytów neurologicznych lub ortopedycznych. Do badań wykorzystano tensometryczną platformę stabilometryczną ALFA. Badanie składało się z dwóch prób: testu stabilometrycznego w ciemności oraz testu stabilometrycznego po zapaleniu światła jarzeniowego. Wyniki: Wpływ światła jarzeniowego na parametry równowagi jest statystycznie istotny. Wnioski: W pomieszczeniach, w których przebywają osoby ze zwiększonym ryzykiem upadku (np. sale chorych w szpitalu), nie zaleca się stosowania oświetlenia lampami jarzeniowymi.
EN
Introduction: In a standing body position all body activities including heart beating, blood circulation or breathing produce little imbalances that are observed as an accidental oscillations of the centre of gravity. A change in the oscillation may be also caused by external physical factors. The aim of the research: The aim of this research is to evaluate an inflence of florescent lightening on a human balance parameters. Subject and methods: The research included 60 randomly selected students between the ages 20-25 years, without no neurological and orthopedic defiits. In the research strain gauge platform ALFA was used. The research included both stabilometric tests, in the darkness and when the florescent light was turned on. Results: The inflence of florescent lightening on a human balance parameters is statistically signifiant. Conclusion: In the rooms where there are people with higher risk of falling (e.g. hospital wards), the use of florescent lightening is not recommended.
Journal
Year
Issue
1
Pages
41-46
Physical description
Contributors
  • Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-219b689f-64a9-4862-a14b-4a841acf6c46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.