PL EN


2012 | 13 | 3 | 107-116
Article title

Kilka uwag dotyczących stopy zwrotu w terminie do wykupu

Authors
Content
Title variants
EN
A few remarks on yield to maturity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Stopa zwrotu w terminie do wykupu (YTM) jest podstawową i powszechnie stosowaną miarą efektywności inwestycji w papiery dłużne. Wykorzystywana przez praktyków definicja zakłada stałe płatności kuponowe i jednakowe okresy odsetkowe. Są to ograniczenia nierealistyczne. W prezentowanej pracy autor zajmuje się przypadkiem ogólnym, podaje wyrażenia na wartość wewnętrzną obligacji bez wymienionych założeń. W konsekwencji wyprowadza wzór na stopę zwrotu w terminie do wykupu w postaci uwzględniającej zmienne okresy odsetkowe, posiadający własności asymptotyczne zgodne z metodologią wyceny papierów dłużnych i dający możliwość dalszych przybliżeń.
EN
Yield to maturity is the fundamental and common used measure of investment effectiveness in debt securities. Almost always it is defined under non realistic assumptions, namely that coupon payments are constant and coupon periods are the same. In the presented work author concerns the general case. He gives the expressions for intrinsic value of bonds without simplifying assumptions. The implication of the resignation with simplifying assumption is deriving the formulas for yield to maturity in general case, taking into account various coupon periods.
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
107-116
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
  • Katedra Ekonometrii i Statystyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
  • Fabozzi F., J., Fong G. (2000) Zarządzanie portfelem inwestycji finansowych przynoszących stały dochód, PWN, Warszawa.
  • Fabozzi F., J. (2000) Rynki obligacji. Analiza i strategie, WIG – PRESS, Warszawa.
  • Karpio A. (2008) Some Aspects of Debt Securities Valuation In Descrete Time, Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 3 (39), str. 189 – 198.
  • Karpio A. (2008) Stopy terminowe przy różnych procesach akumulacji kapitału, Matematyczne Aspekty Ekonomii (red. W. Kulpa), Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, str. 49 -60.
  • Karpio A. (2012) Anomalies in bond pricing, 73 Konferencja International Atlantic Economical Society, Istambuł, 28-31 marca 2012.
  • Luenberger D., G. (2003) Teoria inwestycji finansowych, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21a00374-cdb1-442b-a73b-a949ce9de650
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.