PL EN


2017 | 489 | 171-182
Article title

Sharing economy jako nowy trend społeczno-gospodarczy

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Koncepcja wspólnego wykorzystywania zasobów lub dzielenia się nimi nie jest zjawiskiem nowym, jednak rozwój technologii mobilnych i społeczności internetowych spowodował, że wymiana zasobów nabrała zupełnie innego wymiaru i dynamicznie zwiększa się jej skala, obejmując coraz to nowe sektory gospodarowania. Jak większość stosunkowo nowych zjawisk, tak i sharing economy jest różnie definiowane i nie jest ustalone, które formy dzielenia się nazwa ta powinna obejmować, a których nie. W artykule przedstawiono koncepcję sharing economy, scharakteryzowano obszary jej wdrożenia oraz omówiono czynniki wywierające istotny wpływ na jej rozwój. Artykuł ma charakter przeglądowy i powstał na podstawie badań literaturowych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21a17d98-c085-46a7-bf4b-58c2893a3e17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.