PL EN


2018 | 28 | 4 | 141-157
Article title

Od niewygodnego biskupa do niewygodnej decyzji o uznaniu jego męczeństwa

Authors
Title variants
EN
From an Inconvenient Bishop to an Inconvenient Decision About Recognition of His Martyrdom
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tytuł wskazuje na kontynuację podjętego 10 lat temu zagadnienia. Wówczas artykuł traktował O Biskupie niewygodnym dla rządzących w Argentynie – państwem, jak również Kościołem. Mimo przemian, jakie dokonały się w obydwu społecznościach (upadek dyktatury wojskowej po wyborach z 1983 r.; zmiany w episkopacie i sądowym wyświetleniu okoliczności zabójstwa bpa Angelellego), niektórzy kontestują decyzję papieża Franciszka o uznaniu męczeństwa Biskupa i jego współpracowników (z 8 czerwca 2018 r.). Dla nich teraz beatyfikacja jest niewygodna. Autor polemizuje z podnoszonymi argumentami, z prawnokanonicznego punktu widzenia i praktyki kanonizacyjnej. Mając na uwadze upływ czasu Męczenników z diecezji La Rioja (zginęli w 1976 r.), jak też przestrzeń (kontynent południowoamerykański), podał najpierw ich krótki biografie. W związku z licznymi nieprawdziwymi danymi oraz nadinterpretacjami w środkach przekazu, co do przebiegu procesów beatyfikacyjnych w fazie diecezjalnej, uporządkował również podstawowe dane.
EN
The title indicates the continuation of the issue that was taken 10 years ago. At that time the article concerned About the Bishop uncomfortable for the governing in Argentina – the state as well as the Church. Despite changes in both communities (the decline of the military dictatorship after the 1983 elections, changes in the episcopate and judicial clarification of the circumstances of the murder of Bishop Angelelli), some contest the decision of Pope Francis to recognize the martyrdom of the Bishop and his co-workers (June 8, 2018). For them beatification is now inconvenient. The author polemicizes with the arguments raised, from the legal-canonical point of view and canonization practice. Bearing in mind the passage of the time of the Martyrs from the Diocese of La Rioja (died in 1976), as well as space (the South American continent), the author gave their short biographies first. Due to numerous false data and misinterpretations in the media about the course of beatification processes in the diocesan stage, the author also organized the basic data.
Year
Volume
28
Issue
4
Pages
141-157
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
References
 • A la Iglesia argentina le falta verbalizar la dictatura, [w:] www.lastampa.it/2017/03/08/vaticaninsider/ a-la-glesia-argentina-le-falta-verbalizar-la-dictatura [dostęp: 7.09.2018].
 • Bar Wiesław: O Biskupie niewygodnym dla rządzących, [w:] Gaudium in litteris, red. W. Bajor [i in.], Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 489-499.
 • Bar Wiesław: Sendero Luminoso – prześladowca, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1999.
 • Bar Wiesław: Sprawy kanonizacyjne Męczenników XX wieku. Studium nad jurysprudencją Kongregacji, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003.
 • Bar Wiesław: Sprawy kanonizacyjne za pontyfikatu papieża Franciszka, [w:] Prawo i praktyka kanonizacyjna za pontyfikatu papieża Franciszka, red. L. Fiejdasz–Buczek, Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, s. 17-22 [w druku].
 • Baronetto Luis M.: Vida y Martirio de Mons. Angelelli Obispo de la Iglesia Católica, wyd. 2, Córdoba: Ed. Tiempo Latinoamericano 2006.
 • Bartolucci Marcello: La quarta via. Una nuova fattispecie nell’iter processuale delle canonizzazioni, L’Osservatore Romano (11.07.2017), [w:] www.osservatoreromano.va/it/news/la-quarta [dostęp: 1.10.2017].
 • Beltramo Álvarez A.: Más cerca de la beatificación: „Angelelli es nuestro”, La Stampa (16.05.2018), [w:] www.lastampa.it/2018/05/16/vaticaninsider/ms-cerca-de-la-beatificacion-angelelli-es-nuestro [dostęp: 7.09.2018].
 • Carrizo Gastón: Recordan al laico Wenceslao Perdernera en Sañogasta, El Diario Chilecito el Monday 27 de July de 2015, s. 1.
 • Carta de la 180 Comisión Permanente al Administrador Diocesano de La Rioja (21.08.2018), www.episcopado.org/contenidos [dostęp: 1.10.2018].
 • Colombo Marcelo D.: Consideraciones sobre manifestaciones periodísticas agraviantes, Circ. Nro. 31/2018, [w:] http://www.episcopado.org/contenidos.php?id=1766&tipo=unica [dostęp: 21.10.2018].
 • Colombo Marcelo D.: Conclusión de la instrucción diocesana de la causa de canonización de Mons. Angelelli, Circ. Nro. 36/2016, [w:] https://diocesisdelarioja.wordpress.com/2016/09/07/ conclusion-de-la-instruccion-diocesana-de-la-causa-de-canonizacion-de-mons-angelelli/ [dostęp: 1.10.2018].
 • Colombo Marcelo D.: Reconocimiento del Martirio de Mons. Angelelli, los padres Murias y Longueville y el laico Wenceslao Pedernera, Circ. Nro. 24/2018 (8.06.2018), [w:] https://diocesisdelarioja. wordpress.com/2018/06/08/1272/ [dostęp: 1.10.2018].
 • Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas: Nunca más. Informe …, Buenos Aires: Eudeba 1984.
 • El primer de beato de la “era Francisco” podría ser un cura asesinado por la dictadura argentina, [w:] https://www.periodistadigital.com/religion/america/2013/03/19/el-primer-beato-de-la-era-francisco-podria-ser-un-cura-asesinado-por-la-dictadura-argentina.shtml [dostęp: 1.10.2018].
 • En el camino de la declaración de santidad, [w:] www.pagina12.com.ar/120366-en-el-camino-de-santidad [dostęp: 1.10.2018].
 • Franciszek: Niestrudzona pracownica miłosierdzia. Homilia… (4.09.2016), L’Osservatore Romano, wyd. pol. 9 (385) 2016, s. 9-10.
 • Gabriel Longueville, [w:] http://diocesisdelarioja.files.wordpress.com/2016/07/04-gabriel-lonfueville.pdf [dostęp: 1.10.2018].
 • Gravet Juan J.: Martires de la Iglesia en Argentina. Wenceslao Pedernera (39 años), [w:] http:// martiresargentinos.blogspot.com/2012/07/wenceslao-pedernera-laico.html [dostęp: 10.10.2018].
 • Homilía del Cardenal Mons. Jorge M. Bergoglio en ocasión del 30 Aniversario del fallecimiento de Mons. Enrique Angelelli – Catedra de La Rioja (4.08.2006), [w:] www.arzbaires.org.ar/ inicio/ homiliasbergoglio.html [dostęp: 20.10.2018].
 • Las Cinco Conferencias Generals del Episcopado Latinoamericano, Bogotá: CELAM 2014.
 • Luppi Hilda S.: Un futuro santo y su paso en las villas de J.L. Suárez, [w:] http://villasweb.org/ 2016/02/24/un-futuro-santo-y-su-paso-en-las-villas-de-j-l-suarez/ [dostęp: 1.10.2018].
 • Magister Sandro: El paso doble del Papa argentino, [w:] http://chiesa.espresso.repubblica.it/ articolo/1351008 [dostęp: 1.08.2017].
 • Montesinos Vicente: ¿Puede alguien explicarme la beatificación de Monseñor Enrique Angelleli?, [w:] http://infovaticana.com/blogs/adoracion-y-liberacion/puede-alguien-explicarme-la-beatificacion-de-monsenor-enrique-angelelli/ [dostęp: 7.09.2018].
 • Nazareno Pastrone Pablo: Mons. Enrique Angelelli, testigo de la Fe, Revista Teología 42 (2015), nr 118, s. 49-65.
 • Oliberti Luis O., Pastrone Pablo N.: Enrique Angelelli, obispo de la Rioja: a imagen de Buen Pastor, Buenos Aires: Ed. Guadalupe Agape Libros 2016.
 • Papa quiere canonizar a seis religiosos argentinos asesinados por militares, [w:] www.elobservador. com.uy/nota/papa-/quiere-canonizar-a-seis-religiosos-argentinos-asesinados-por-militares [dostęp: 7.09.2018].
 • Pastor y Profeta. Mensajes de Monseñor Angelelli, Buenos Aires: Ed. Claretiana 1986.
 • Pietrzak Andrzej: Opcja na rzecz ubogich znakiem wiarygodności Kościoła, Pieniężno: Referat Misyjny Seminarium Duchownego Werbistów 2002.
 • Quién fue el laico asesinado en Sañogasta que el Vaticano analiza canonizar, [w:] http://www. elfederal online.com/2017/03/09/quien-fue-el-laico-asesinado-en-sanogasta-que-el-vaticano-analiza-canonizar/ [dostęp: 1.10.2018].
 • Rehin Domingo A.: Memoria de un Testigo: testimonio de la vida de fray Carlos de Dios Murias, Buenos Aires: Misiones Franciscanas Conventuales 2005.
 • Scavo Nello: Braccato dai lupi per le vie di Buenos Aires. L’incontro tra Bergoglio e il vescovo di La Rioja negli anni della dittatura (14.10.2014), [w:] www.osservatoreromano.va/it/news/ braccato-dai-lupi-le-vie-di-baires [dostęp: 1.10.2018].
 • Tomaszewski Jarosław: Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej, Las Cinco Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano, Roczniki Teologi Katolickiej 14 (2015), nr 2, s. 171-174.
 • Una beatificación de tono político-ideológico, [w:] www.lanacion.com.ar/2157470-una-beatificacion-de-tono-politico-ideologico [dostęp: 7.09.2018].
 • Zambelli Cristoforo M.: Relazione del postulatore generale (20.11.2000), [w:] http://www.ofmconv. org/capgen01/reg-Postulator-IT.htm [dostęp: 1.10.2018].
 • Zanin Gabriel: XXII Aniversario de la muerte de fray Carlos De Dios Murias, [w:] www.ofmconv.org/ x/Murias-sp.htm [dostęp: 11.10.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21a4a30c-4a4d-45bf-ba72-6f2e31694267
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.