PL EN


2014 | 7 | 4(25) | 53-61
Article title

Символы времён первой мировой войны на Южном Кавказе и политический аспект их современного значения

Title variants
Languages of publication
RU
Abstracts
Od czasów wybuchu „Wielkiej Wojny” minął już wiek. O ile upływ czasu zdołał w przeważającej mierze zatrzeć społeczne i ekonomiczne jej skutki, o tyle następstwa polityczne konfliktu nadal czynnie kształtują sytuację w poszczególnych częściach współczesnego świata. Epizodyczny wymiar walk, jakie toczyły się na Kaukazie, nie osłabia bynajmniej siły, z jaką oddziałuje pamięć o wydarzeniach tego okresu na toczące się tam życie polityczne. Szczególnie wyraźne jest ono w południowej części regionu. Znajduje swoje wyjaśnienie w ukształtowanej tradycją historyczną przynależności zamieszkujących go narodów do szeroko pojętego Bliskiego Wschodu – obszaru, na którym w wyniku klęski, jaką poniosło podczas I wojny światowej Imperium Osmańskie, doszło do rozkładu istniejącego dotąd ładu politycznego. Jego kres poprzedziły akty ludobójstwa i zbrodnie, które podobnie, jak i popełniane zbrodnie urosły do rangi symbolu. Stały się częścią polityki historycznej, która niezmiennie od lat pozostaje tu czynnikiem determinującym stosunki wewnętrzne oraz relacje międzynarodowe.
Keywords
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
References
 • Adamczewski P., Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu. Warszawa 2012
 • Akçam T., A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility. New York 2006
 • Auron Y., The banality of indifference: Zionism & the Armenian genocide. New Brunswick 2000
 • Azerbaijan: 100 Questions Answered. Baku 2005
 • Chirikba V. A., The international legal status of the Republic of Abkhazia in the light of international law. (w:) Independence of Abkhazia and Prospects for the Caucasus. Istanbul, Bilgi University, 30 May 2009. http://abkhazworld.com/aw/Pdf/VChirikba_Ist2009.pdf (актуализация 1.02.2014 r.)
 • Chodubski A., Kaukaz: legenda a rzeczywistość społeczno-polityczna region. (w:) T. Bodio (red.), Kaukaz: transformacja przywództwa i elit politycznych, t. 6. Warszawa 2012
 • Colarusso J., More Pontic: Further Etymologies between Indo – European and Northwest Caucasian, http://www.safarmer.com/Indo-Eurasian/Pontic-horse.pdf (актуализация 3.02.2014 r.)
 • Courtois S. de, The Forgotten Genocide: Eastern Christians, the Last Arameans, Gorgias Press LLC 2004
 • Erickson E. J., Gallipoli i Bliski Wschód. Poznań 2011
 • Furier A., Historyczne aspekty kulturowego zróżnicowania Kaukazu. (w:) Sprawy narodowościowe, Seria nowa, 2000, z. 16-17, s. 53-72
 • Hoffman B., Inside terrorism, Columbia University Press 2006
 • Hovannisian R. G., The Armenian People From Ancient to Modern Times, Volume I – The Dynastic Periods: From Antiquity to the Fourteenth Century. New York 1997
 • Kwiatkiewicz P., Przemiany polityczne w Azerbejdżanie. Od republiki radzieckiej do współczesnego państwa. Toruń 2013
 • Makhmourian G. (red.), Armenia in documents of the U.S. Department of State 1917-1920. Yerevan 2011
 • Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych. Warszawa 1985
 • Murat J. de, The Great Extirpation of Hellenism and Christianity in Asia Minor: the historic and systematic deception of world opinion concerning the hideous Christianity’s uprooting of 1922. Miami 1999
 • Osiewicz P., Konflikt cypryjski. Warszawa 2013
 • Pajewski J., Pierwsza wojna światowa. Warszawa 2005
 • Suny R. G., The Baku Commune. Princeton 1972
 • Svazlyan V., The Armenian Genocide and Historical Memory. Yerevan 2004
 • Świętochowski T., Azerbejdżan. Warszawa 2006
 • Travis H., Genocide in the Middle East: The Ottoman Empire, Iraq and Sudan. Durham 2010
 • Баддели Д., Завоевание Кавказа русскими (1720-1860). Москва 2011
 • Гаджиев К. С., Кавказский узел в геополитических приоритетах России. Москва 2010
 • Джафарли Н., Азербайджанское государство Сефевидов. Санкт-Петербург 2009
 • Исмаилов Э., Очерки по истории Азербайджана. Москва 2010
 • Лудшувейт Е. Ф., Турция в годы Первой мировой войны. Москва 1966
 • Малевил Ж. де., Армянская трагедия 1915 года. Баку 1990
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21a52b40-090d-4697-b529-fe3a4c2beaec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.