PL EN


2016 | 4(21) | 18-20
Article title

Odpady tekstylne i włókiennicze – wartościowy surowiec czy problematyczna pozostałość

Content
Title variants
EN
Textiles waste – a valuable raw material or problematic remains
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Od dłuższego czasu kładzie się duży nacisk na selektywne zbieranie odpadów. Zarówno mieszkańcy gmin, jak i polskie przedsiębiorstwa są zobligowani do selektywnego zbierania odpadów w miejscach ich wytwarzania. W strumieniu odpadów przeważnie zwracamy uwagę na selektywne zbieranie papieru i tektury, tworzyw sztucznych czy szkła. Są to frakcje, które stanowią zdecydowanie większą część odpadów wytwarzanych zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w produkcji przemysłowej. Bardzo dużo słyszy się o powstawaniu nowych instalacji do przetwórstwa tworzyw sztucznych czy papieru, ale jak wygląda sytuacja z odpadami tekstylnymi i włókienniczymi?
EN
For a long time a great emphasis has been put on selective waste collection. Both residents of municipalities and Polish companies are obliged to carry out selective waste collection in the places of their production. In the waste stream we usually pay attention to selective collection of paper and cardboard, plastics and glass. These are the fractions which constitute by far the greater part of waste generated in both households and in industrial production. A lot is heard about the formation of new installations for processing plastics or paper, but what is the situation of textile waste?
Publisher
Year
Issue
Pages
18-20
Physical description
Dates
printed
2016-10
Contributors
References
  • 1. Moraczewski A., Wiśniewski M., Wojtysiak J. Recykling odpadów i zużytków tekstylnych, ,,Recykling’’, 1/2006.
  • 2. Moraczewski A., Wiśniewski M., Wojtysiak J.: Recykling odpadów tekstylnych za pomocą technik włókninowych, „Recykling”, 1/2007.
  • 3. U stawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 2005 nr 25 poz. 202).
  • 4. Witek A., Wołosiewicz-Głąb M., Systemy optymalizacji recyklingu oraz transportuodpadów tekstylnych, ,,Logistyka’’, 4/2014.
  • 5. Krajowy plan gospodarki odpadami 2016.
  • 6. Przewoźnik P.,ABC Recyklingu, Szmaciane góry, ,,Zielona Liga’’, 3/2009.
  • 7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).
  • 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie kataloguodpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-6422
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21a89f0b-ef88-4d7c-8c67-c185e913f9a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.