PL EN


2020 | 120 | Tom 1 | 289 - 304
Article title

Postulaty de lege ferenda dotyczące ochrony prywatności użytkowników usług Over-the-Top w Unii Europejskiej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Legislative postulates concerning privacy protection in Over-the-Top services in the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsze opracowanie omawia problematykę nieistnienia wystarczającej regulacji prawnej ochrony prywatności w tak zwanych usługach Over-the-Top, czyli świadczonych ponad Internetem, na szczeblu Unii Europejskiej. Przedstawiono w nim propozycje de lege ferenda dla postulowanego aktu prawnego o randze rozporządzenia, które zastąpi nieprzystającą do realiów technologicznych dyrektywę 2002/58 oraz uzupełni postanowienia RODO w zakresie ochrony jednego z praw podstawowych, jakim jest prawo do prywatności.
EN
The study discusses the issue of insufficient legal regulation of privacy protection in so-called Over-the-Top services, i.e. provided over the Internet at European Union level. It presents proposals for a postulated legal act with the rank of a regulation, which will replace Directive 2002/58 incompatible with technological realities and supplement the provisions of the GDPR in the protection of one of the fundamental rights, which is the right to privacy.
Year
Volume
120
Issue
Pages
289 - 304
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21ad5de5-67a4-4625-944c-1b1aff189f8e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.