PL EN


2014 | 2 | 133-144
Article title

Komunikacja interpersonalna w zakładach opieki zdrowotnej

Content
Title variants
EN
Marketing communication in healthcare enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wartykule przedstawiono i porównano aspekty komunikacji interpersonalnej w relacji personel medyczny–pacjent oraz komunikacji marketingowej w zakładach opieki zdrowotnej. Poddano analizie interakcje w zależności od miejsca opieki i dokonano przeglądu modeli teoretycznych relacji personel medyczny–pacjent. Na podstawie badań literaturowych postawiono hipotezę o możliwości wykorzystania komunikacji w zakładach opieki zdrowotnej jako komunikacji marketingowej. Rozważono podobieństwa i analogie, a także wykorzystano metody analityczne z zakresu marketingu wirusowego. Zasadność stosowania komunikacji w perspektywie marketingowej w zakładach opieki zdrowotnej została potwierdzona.
Year
Volume
2
Pages
133-144
Physical description
Contributors
 • Mgr inż., Niestacjonarne Studia Doktoranckie, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot,, d.meller@ug.edu.pl
author
 • Mgr, Niestacjonarne Studia Doktoranckie, Wydzia; Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk,, aga.milik@gmail.com
References
 • Barański J., Piłtkowski W. (2002), Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny, Wydawnictwo Atut, Wrocław.
 • Bukowska-Piestrzyńska A. (2012), System obs;ugi klienta jako czynnik przewagi konkurencyjnej (na przykładzie gabinetu stomatologicznego), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 262.
 • Chawla M., Berman P., Windak A., Kulis M. (2004), Provision of ambulatory health services in Poland: a case study from Krakow, „Social science& medicine”, Vol. 58.
 • Czerw A., Religioni U., Matuszna A., Lesiak K., Olejnik A., OEniadała D. (2012), Zasady skutecznej komunikacji w placówkach medycznych, „Hygeia Public Health”, Vol. 47 (3).
 • Drożdżowicz L. (2007), Lekarz a rodzina chorego, w: Psychologia lekarska w leczeniu chorych somatycznie, Bętkowska-Korpala B., Gierowski J.K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków.
 • Ferguson W., Candib L. (2002), Culture, language, and the doctor-patient relationship, „Family Medicine”, Vol. 34.
 • Fong Ha J., Anat D.S., Longnecker N. (2010), Doctor – patient communication: A Review, „The Ochsner Journal”, Vol. 10.
 • Hague P.N., Hague N., Morgan, C.A. (2005). Badania rynkowe w praktyce, Helion, Gliwice.
 • Jopkiewicz S. (2011), Funkcja wizerunku i tożsamości placówki w komunikacji marketingowej, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, nr 2.
 • Kaźmierczak A. (2011), Wpływ komunikacji z personelem medycznym na doświadczanie choroby przez pacjentów, „Homo Communicativus”, Vol. 1 (6).
 • Kowalska A., Jarosz M., Sak J., Pawlikowski J., Patryn R., Pacian A., Włoszczak-Szubzda A. (2010), Etyczne aspekty komunikacji pacjent – lekarz, „Medycyna Ogólna”, Vol. 16. Kristjansson E., Hogg W., Dahrouge S., Tuna M., Mayo-Bruinsma L.,
 • Gebremichael G. (2013), Predictors of relational continuity in primary care: patient, provider and practice factors, „BMC family practice”, Vol. 14.
 • Papastavrou E., Efstathiou G., Charalambous A. (2011), Nurses’ and patients’ perceptions of caring behaviours: quantitative systematic review of comparative studies. „Journal of Advanced Nursing”, Vol. 67.
 • Reichheld F. (2003), One number you need to grow, „Harvard Business Review”, Vol. 12.
 • Rura J. (2013), Dynamiczny remarketing, „Marketing w praktyce”, nr 9.
 • Stanisz-Busch E. (2010), Podstawy zarządzania marketingowego w placówce medycznej, Wolters Kluwer, Poznań.
 • Stewart J. (2010), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Syrkiewicz-OEwitała M., Holecki T., Kotowski P. (2012), Koncepcja marketingowego zarządzania organizacja świadczącą usługi medyczne, „Zarządzanie i Edukacja”, Vol. 82.
 • Tkaczyk J. (2007), Word-of-mouth w służbie marketingu, Innowacje w marketingu 4.0.
 • Topp J. (2005), Algebra liniowa, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Tu H, Lauer J. (2008), Word of Mouth and Physician Referrals Still Drive
 • Health Care Provider Choice, Center for Studying Health System Change Research Brief, No. 9.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.
 • Wiktor J.W. (2002), Modele komunikacji marketingowej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 602.
 • Zięba K. (2010), Skutecznooeæ działań marketingowych, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21bc58a2-aab0-41e5-b344-3d3efe1b8325
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.