PL EN


2013 | R. 2013 | 75-90
Article title

Postrzeganie własnych kompetencji zawodowych przez studentów pedagogiki UMCS

Content
Title variants
EN
Acquired professional competences in the assessment of MSCU pedagogy students
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi komunikat z badań nad opiniami studentów pedagogiki UMCS na temat kompetencji zawodowych uzyskiwanych przez nich w trakcie studiów. Opinie te odnoszą się do poziomu zdobywanych podczas edukacji akademickiej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz kompetencji społecznych. W opracowaniu zaprezentowano także poglądy badanych dotyczące znaczenia poszczególnych grup przedmiotów kształcenia, decydujących o ostatecznym kształcie przygotowania zawodowego absolwentów pedagogiki. Autor informuje także o podejmowaniu przez respondentów działań uzupełniających kompetencje zawodowe poza uczelnią oraz antycypacji takiej aktywności po zakończeniu edukacji akademickiej. Dopełnieniem raportu z badań są oceny badanych dotyczące szans na zatrudnienie w wyuczonym zawodzie.
EN
The article presents research findings on MCSU pedagogy students’ opinions about professional competences obtained by them during studies. These opinions referred to the level of knowledge, professional skills, and social competences. The paper shows the respondents’ views on the importance of the various groups of subjects, which determine the final shape of the work preparedness of pedagogy graduates. The author also reports about the decisions made by the surveyed regarding taking up any complementary measures in order to upgrade and ameliorate their professional competences outside the university, and the anticipation of such an activity after finishing their academic education. A final component of the study is the respondents’ evaluation of the employability in the learned profession.
Year
Volume
Pages
75-90
Physical description
Contributors
  • UMCS w Lublinie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21be3609-bd57-4a10-ab51-bd97f5877e70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.