PL EN


2016 | 1 | 9-22
Article title

Ubezpieczenie ochrony prawnej – konstrukcja produktu i likwidacja szkód w praktyce ubezpieczeniowej

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Legal protection insurance ‑ product design and claims assessment in insurance practice
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu są rozważania na temat ubezpieczeń ochrony prawnej, w szczególności dotyczące konstrukcji produktu oraz procesu likwidacji szkód. Autor opisuje kluczowe cechy ubezpieczenia, a także wskazuje na wybrane problemy,związane z rozpatrywaniem roszczeń kierowanych przez ubezpieczonych wobec ubezpieczycieli.
EN
The articleisa reflection on thelegal protection insurancein particularwith regard to product design and the process of claimsassessment.Authordescribes the keyfeatures ofthe insurance, and points to someproblems associated with the processing of claimsdirected by policyholdersagainstinsurers.
Year
Issue
1
Pages
9-22
Physical description
Contributors
author
 • Zespół Ubezpieczeń Ochrony Prawnej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń; Concordia Polska TUW
References
 • Janyga B., Komentarz do wybranych przepisów ogólnych warunków ubezpieczenia ochrony prawnej, [w:] Brodecki Z., Serwach M., Glicz M.[red.],Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz. Tom I, WoltersKluwer, Warszawa 2010.
 • Kosicka E., Ochrona mieczem, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2012, nr 9.
 • Kube M., Sądy na wokandzie 2013. Przejrzystość i wydajność pracy, FOR, http://www.for.org.pl/pl/a/2806,Analiza-17-Sady-na-wokandzie-2013 [dostęp:8.04.2016].
 • Orlicki M., Ubezpieczenia obowiązkowe, WoltersKluwer, Warszawa 2011.
 • Plebanek M.G., Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym, WoltersKluwer, Warszawa 2012.
 • Sałajewski D., Progi i bariery, http://prawo.rp.pl/artykul/1097203.html?print=tak&p=0 [dostęp:8.04.2016].
 • Szmak Sz., Ubezpieczenia ochrony prawnej w systemie niemieckim – wybrane problemy, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2014, nr 1.
 • Szmak Sz., Wybór prawnika w ubezpieczeniu ochrony prawnej ‑ regulacje wybranych państw europejskich oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, „Prawo Asekuracyjne” 2012, nr 2.
 • Tarnowska D., Poręczenie majątkowe jako środek zapobiegawczy w polskim procesie karnym, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2002.
 • Winczorek J., Ubezpieczenia ochrony prawnej a rynek usług prawniczych w Polsce w świetle danych empirycznych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2013, nr 3.
 • Winczorek J., Przegląd literatury na temat dostępności i korzystania z pomocy prawnej, INPRIS, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21c4989c-d7a1-4b69-8018-ee0554e2bc1d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.