PL EN


2020 | vol. 64, nr 4 | 52-63
Article title

Expected and achieved outcomes of child-related tax benefits in Germany

Content
Title variants
PL
Oczekiwane i faktyczne rezultaty stosowania podatkowych instrumentów polityki prorodzinnej w Niemczech
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Germany is among the countries applying multiple and diversified instruments to foster the economic well-being of families with children. The first instruments of this kind were implemented as early as in the 1930s. Since then the governments have been pursuing the family policy goals in a systematic and continuous way. Germany is also among countries affected by a relatively low female fertility rate and deaths exceeding births for nearly half a century. Before the refugee crisis the country was also experiencing a negative population growth rate. This paper reviews selected family policy means currently in force in Germany. It concentrates on family-friendly tax measures, and is aimed at evaluating the current demographic situation of Germany and the costs of family policy instruments, bearing in mind the diversity and long history of their application. Moreover it compares the expected and actually accomplished effects of the application of the family-friendly tax measures.
PL
Niemcy należą do grupy państw, które wdrożyły na szeroką skalę zróżnicowane instrumenty służące zapewnieniu finansowego wsparcia dla rodzin. Pierwsze instrumenty tego typu zostały tam wprowadzone już w latach 30. XX wieku. Od tego czasu władze realizują w sposób systematyczny i nieprzerwany cele polityki prorodzinnej. Niemcy znajdują się także wśród państw borykających się od blisko 50 lat z problemem relatywnie niskiego wskaźnika dzietności i negatywnej różnicy pomiędzy żywymi urodzeniami i liczbą zgonów. Przed wystąpieniem kryzysu związanego z napływem uchodźców w Niemczech odnotowywano również regularnie negatywną stopę przyrostu naturalnego. W artykule zawarto przegląd obowiązujących w tym państwie aktualnie przepisów w zakresie środków polityki prorodzinnej, koncentrując się na podatkowych instrumentach tego typu. Jego celem jest ocena bieżącej sytuacji demograficznej z uwzględnieniem faktu długoletniej historii stosowania bardzo różnorodnych środków mających na celu poprawę tej sytuacji. Ponadto w artykule porównano oczekiwane i faktycznie zrealizowane efekty stosowania podatkowych instrumentów polityki prorodzinnej w Niemczech w badanych latach.
References
 • Bevölkerungsstand, https://www-gensis.destatis.de [09.08.2019].
 • BMF Schreiben vom 20. Oktober 2016, IV C 8 - S 2285/07/10005:016, DOK 2016/0953021.
 • Bradshaw J., Finch N., 2002, A Comparison of Child Benefit Packages in 22 Countries, University of York, York.
 • Brosius-Gersdorf F., 2011, Demografischer Wandel und Familienförderung, Mohr Siebeck, Tübingen.
 • Datensammlung zur Steuerpolitik, 2018, Bundesministerium der Finanzen, Berlin.
 • Deutsch M., 2012, Steuervorteile mit Kindern, Springer Gabler, Wiesbaden.
 • Dillberger E., Fest T., 2012, Einkommensteuer und Abgabenordnung, Verlag C. H. Beck, München.
 • Einkommensteuer-Grundtabelle, 2019, Bundesministerium der Finanzen, Berlin.
 • Einkommen und Lohnsteuer, 2019, Bundesministerium der Finanzen, Berlin.
 • Einkommensteuer-Splittingtabelle, 2019, Bundesministerium der Finanzen, Berlin.
 • Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. August 2019 (BGBl. I S. 1122) geändert worden ist.
 • Freizügigkeitsgesetz/EU vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S. 1950, 1986), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2780) geändert worden ist.
 • Geburten-Zeitreihe, https://www-gensis.destatis.de [09.08.2019].
 • Geburtraten, https://www-gensis.destatis.de [09.08.2019].
 • Groels J., 2002, Einkommensteuer II, Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler, Wiesbaden.
 • Höhe von Kindergeld und Kinderfreibeträgen 1998-2019, www.sozialpolitik-aktuell.de [09.08.2019].
 • Letblier T. et al., 2009, The costs of raising children and the effectiveness of policies to support parenthood in European countries: a Literature Review, Directorate-General “Employment, Social Affairs and Equal Opportunities”, Brussels.
 • Meichsner B., Arndt S., 2007, Familienrecht und Steuerberater, Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler, Wiesbaden.
 • Niemeier G. et al., 2018, Einkommensteuer, Erich Fleischer Verlag, Achim bei Bremen.
 • Rainer H., 2013, Contradictory Effects of Family Policy Measures: Evidence from Germany, Ifo Center for Labour Market Research and Family Economics, https://ec.europa.eu/social [09.08.2019].
 • Wehrheim M., 2004, Einkommensteuer und Steuerwirkungslehre, Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler, Wiesbaden.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21c6848c-9a12-4663-a199-bc890a8f74ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.