PL EN


2014 | 82 | 4 | 537-549
Article title

Perception of librarians on the use of mobile technologies in meeting information needs of university library patrons

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Technologie mobilne w zaspokajaniu potrzeb informacyjnych użytkowników bibliotek akademickich z punktu widzenia bibliotekarza
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Objective – This paper is an in-depth analysis of the theoretical view of librarians with regard to the use of new technologies (such as mobile technologies) for service rendering in libraries in the era of information age and globalization. It also posits that libraries and librarians in the developing states have a lot to contribute to the socio-economic and infrastructural development of their states. Research method – The paper refers to the changes in the types of Information and Communication Technologies (ICT) available in libraries, and asserts that there is a gradual technological advancement from visible to invisible, and from unmovable to moveable ICTs. Mobile technologies e.g. iPads, iPods, iPhones, the paper stated have become a part of ordinary life and their common use is overshadowing the existence of computer desktops, and laptops. Mobile technology use is increasing as not only the literate academics use mobile technologies, but also the literate artisans use it for online social networking. The trend this paper asserts is in both societies of the developed and developing states, but buttresses that mobile technologies are judiciously used for information transactions and access to information store-houses in developed states. Thus, the call for librarians to rise up to the task by using mobile technologies for information transaction. Problems of inadequate technical skills, limited bandwidth subscriptions, shortage of technical manpower in libraries, dearth in collaboration, nonchallant attitude of librarians towards novel innovations in libraries, inadequate library marketing programme, under development of library internal online network etc, are mitigation towards the use of mobile technologies in library service rendering. Results and conclusions – The paper stats that collaboration between libraries in the form of an exchange programme between library professionals in developed and developing states, adequate funding of libraries and librarians training, adequate marketing of library facilities and services, and increase lobbying of government by library heads for better packages for libraries are steps towards ameliorating the problems identified in this paper.
PL
Teza/Cel artykułu – Niniejszy artykuł stanowi dogłębną analizę poglądów bibliotekarzy w związku z zastosowaniem nowych technologii, takich jak technologie mobilne, do realizacji usług bibliotecznych w erze informacji i globalizacji. Autorzy podkreślają, że biblioteki i bibliotekarze w krajach rozwijających się mogą znacznie przyczynić się do społecznego, ekonomicznego i infrastrukturalnego rozwoju ich państw. Metoda badań – W artykule odnotowano zmiany w technologiach informacyjnych i komunikacyjnych dostępnych w bibliotekach oraz potwierdzono stopniowy postęp technologiczny i przejście od technologii widzialnych do niewidzialnych, a także od stacjonarnych do mobilnych. Technologie mobilne (iPady, iPody, iPhony) stały się częścią codziennego życia, a ich powszechne użycie odsuwa w niepamięć fakt istnienia komputerowych stacji roboczych i laptopów. Zastosowanie technologii mobilnych poszerza się nie tylko dzięki ich wykorzystaniu przez piśmiennych naukowców, lecz także ich używaniu przez piśmiennych rzemieślników do komunikacji społecznościowej online. Trend ukazany w artykule pojawia się zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się, wskazano jednak, że technologie mobilne są o wiele skuteczniej wykorzystywane do transakcji informacyjnych i dostępu do zasobów informacyjnych w krajach rozwiniętych. Powstaje zatem wyzwanie dla bibliotekarzy związane z zadaniem wdrażania technologii mobilnych w realizacji transakcji informacyjnych. Problemy wynikające z niedostatecznych umiejętności technicznych, ogr aniczonych pasm dostępu do Internetu, braku odpowiednio wykształconych pracowników w bibliotekach, braku współpracy, nonszalanckiego stosunku bibliotekarzy do innowacji w bibliotekach, niedostatecznie rozwiniętego marketingu bibliotecznego, przestarzałych sieci komputerowych w bibliotekach, znacząco upośledzają zastosowanie technologii mobilnych w realizacji usług bibliotecznych. Wyniki i wnioski – Uznano, że krokami ku rozwiązaniu problemów zidentyfikowanych w artykule są: współpraca bibliotek w formie wyjazdów szkoleniowych dla pracowników (szczególnie pomiędzy krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się), odpowiednie finansowanie bibliotek i szkoleń dla bibliotekarzy, właściwy marketing bibliotecznych zasobów i usług oraz poszerzające się lobbowanie rządów państw przez zwierzchników bibliotek w sprawie lepszych ofert dla bibliotek.
Year
Volume
82
Issue
4
Pages
537-549
Physical description
Contributors
 • School of Library and Information Science, University of Nigeria, Nsukka, Nigeria
 • Ambrose Alli University Library, Ekpoma, Nigeria
References
 • Aldrich, Alan (2010). Universities and Libraries move to the mobile web. Education Review Online [online]. [accessed: 10.03.2013]. Available on WWW: .
 • Allen, R.E (1984). The Pocket Oxford Dictionary of Current English Oxford. Clarenjon Press, p. 421.
 • Amuna, S.A; Niran, A.; Sule, O.E (2014). Mobile Technology and Information Service Provision: Perception of Library Users in Selected Universities. "Global Educational Journal of Library and Information Science", vol. 2 (2).
 • Barile, Lori (2011). Mobile technologies for libraries: A list of mobile applications and resources for development. College and Research Libraries News [online], vol. 72 (4), pp. 222-228 [accessed: 10.03.2013]. Available on WWW: <http//www.crln.acrl.org/contents/72/41222.full.html>.
 • Blurton, C. (1999). Chapter 2: New Directions in Education. In: UNESCO’s WorldCommunication and Information 1999-2000. Paris: UNESCO, pp. 46-61.
 • Eyitayo, Samuel. A. (2012) Developing a New Generation of Technology Savvy and Futureready Librarians in Nigeria: Today Resources, Dimensions. In: Trends in library and information science in Nigeria. Festschrifts in honor of Prof. Sam E. Ifidon. James O. Daniel et al (eds). Lagos, Elis Associates, pp. 149-182.
 • Griffey, Jason (2011). Mobile Technology and Libraries Journal of Medical library Association [online], 99 (2), p. 172 [accessed: 11.01.2013]. Available on WWW: <http://www.ncbi.nlm.nih,gov/pmc/articles/PMC3066583/>.
 • Iwhiwhu, Basil, E.; Ruteyan, Josiah, O.; Eghwubare, Aroghene, (2010). Mobile Phones for Library Service: Prospects for Delta State University Library, Abraka. "Library Philosophy and Practice", vol. 12, no. 1, pp. 1-8.
 • LRCN Annual Report (2013). Lists of Certified Librarians in Nigeria [online]; [accessed: 11.06.2014] LRCN: Nigeria. Available on WWW: <http://www.LRCN.gov.ng/bulletin.html>.
 • Obaseki, Tony I. (2014). Availability and Use of Electronic Information Resources and Service Rendering in University Libraries in South-south, Nigeria. A Ph.D thesis submitted to the department of Library and Information Science, University of Nigeria, Nsukka.
 • Ochogwu, M. G (2007). The internalities and externalities of library and information delivery services in Nigeria by the year 2015. Nigeria Libraries, "Journal of the Nigerian Library Association", vol. 40, pp. 15-27.
 • Thomas, L.C. (2011). Libraries, Librarians and Mobile Services. "Bulletin of the American Society for Information Science and Technology", vol. 38 (1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21ca9f1f-8abb-4004-9aec-85c074e150b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.