PL EN


2020 | XXII/1 | 149-170
Article title

Muzyczno-synestezyjna przestrzeń Mariny Cwietajewej w eseju autobiograficznym „Matka i muzyka”

Content
Title variants
EN
Marina Tsvetaeva’s Musical and Synaesthetic Space in My Mother and Music, Her Autobiographical Essay
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author presents Marina Tsvetaeva’s musical and synaesthetic space on the basis of My Mother and Music, her autobiographical essay. Synaesthesia, although present in the life of Tsvetaeva as a young child and adult poet, is not especially depict-ed in this particular piece of work. The writer chose her memories which encompass a significant period of time from her birth to her 42nd birthday as her main narrative focus. The musical sphere of the young child was presented through the piano and its attributes (the keyboard, pedals, music stand, metronome, notes, piano stool), which were a source of various – both positive and negative – experiences for this sensitive girl. Marina Tsvetaeva’s mother, unfulfilled as a pianist, undoubtedly played a toxic role in her musical education. Maria Tsvetaeva “drowned and killed her daughters with music”, making them feel an organic resistance towards required physical and mental efforts far too great for their age. The situation changed after her mother’s death when Marina could pour all her love for music into incredibly original lyric poetry, becoming one of the greatest writers of the 20th century.
Year
Volume
Pages
149-170
Physical description
Dates
published
2020-06-01
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Bieńkowska Ewa. 2005. Psyche i system. „Zeszyty Literackie” R. XXIII, nr 4(92): 74-81.
 • Brodski Josif. 2005. Tragiczne „Nie” Cwietajewej. Tłum. Pomorski A. „Zeszyty Literackie” R. XXIII, nr 4(92): 52-55.
 • Cameron Alasdair D. 2005. Psychiatria. Red. wyd. pol. Sidorowicz S.K. Wrocław: Else-vier Urban & Partner.
 • Cvetaeva Marina. 1935. Mat’ i muzyka. „Sovremennye zapiski” kn. LVII: 241-266 [Цве-таева Марина. 1935. Мать и музыка. „Современные записки” кн. LVII: 241-266].
 • Cvetaeva Marina. 1994-1995. Sobranie sočinenij: V 7 tt. Moskva: „Èllis Lak” [Цвета-ева Марина. 1994-1995. Собрание сочинений: В 7 тт. Москва: „Эллис Лак”]. W: http://tsvetaeva.lit-info.ru/tsvetaeva/proza/mat-i-muzyka.htm [Dostęp 27 IX 2019].
 • Efron Gieorgij. 2019. Dzienniki 1940-1943. T. I: Rok 1940. Tłum. z ros., red. i oprac. nauk. Ojcewicz G. Szczytno: Wydawnictwo „GregArt”.
 • Feiler Lily. 1998. Marina Cvetaeva. Per. s ang. Cymbal I.A. Rostov-na-Donu: „Feniks” [Фейлер Лили. 1998. Марина Цветаева. Пер. с анг. Цымбал И.А.Ростов-на-Дону: „Феникс”].
 • Głowiński Michał, Kostkiewiczowa Teresa, Okopień-Sławińska Aleksandra, Sławiński Janusz. 2002. Podręczny słownik terminów literackich. Warszawa: OPEN.
 • Janczuk Elena. 2013. Język poetycki Mariny Cwietajewej. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Maciejewski Zbigniew. 1982. Proza Maryny Cwietajewej jako program i portret artysty.Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Ojcewicz Grzegorz. 2018. Z filologii śledczej. Marina Cwietajewa jako świadek w spra-wie o zabójstwo Ignacego Reissa w świetle dwóch protokołów przesłuchania. „Studia Rossica Gedanensia” nr 5: 279-315.
 • Piwkowska Anna. 2017. Wyklęta. Poezja i miłość Mariny Cwietajewej. Warszawa: Iskry.
 • Przetacznikowa Maria, Spionek Halina. 1975. Wiek poniemowlęcy. W: Psychologia roz-wojowa dzieci i młodzieży. Red. Żebrowska M. Warszawa: PWN: 343-415.
 • Rimbaud Arthur. 2019. Samogłoski. W: https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/16427-artur-rimbaud-samogloski.html [Dostęp 12 X 2019].
 • Słownik rodzajów i gatunków literackich. 2006. Red. Gazda G. i Tynecka-Makowska S. Kraków: Universitas.
 • Szewczuk Włodzimierz. 1984. Psychologia zapamiętywania. Badania eksperymentalne. Warszawa: PWN.
 • Wierszyłowski Jan. 1981. Psychologia muzyki. Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21cb8fd4-cabc-449f-8819-b5725ca18c53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.