PL EN


2013 | 58 | 2 (349) | 18-30
Article title

Audyt i kontrola w koncepcji new public management - rozwiązania organizacyjne w administracji rządowej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Auditing in the New Public Management Concept – Organisational Solutions in the Government Administration
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Internal audit and management control are related to the idea of new public management. That is why the term “public management” is used interchangeably with the term “market management”. With regard to the two above, the first organisational solution applied in the public administration in Poland was the introduction of internal auditing in 2002. However, when internal audit was adopted, it was not justified with the principles of new public management, although they were already known at the time. Nowadays, they are frequently quoted on the occasion of the implementation of management control in 2009. The article attempts to examine how these two solutions operate in the government administration in Poland, and to answer the question on the future of internal auditing and institutional management control.
Year
Volume
58
Issue
Pages
18-30
Physical description
Dates
published
2013-04
Contributors
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
author
 • Katedra Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
References
 • Krynicka H. 2006. „Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym” (New Public Management), Studia Lubuskie 2:194. Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sule-chowie: Sulechów.
 • Gołębiowski Grzegorz. 2011. „Zmiany w audycie wewnętrznym w sektorze publicznym”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. zeszyt 3: 53-62.
 • Filipiak B. 2007. „Audyt wewnętrzny – podstawa kontroli i racjonalizacji” [w:] Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska,
 • J. Szołno-Koguc, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwer-sytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie: Lublin.
 • Rodewald-Fila D. 2011. „Funkcja audytu wewnętrznego w perspektywie koncepcji New Public Management”. Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego: ½.
 • Mazurek A., M. Piołunowicz.2008. Raport o audycie wewnętrznym w Polsce – diagnoza i propozycje zmian. Fundacja FOR: Warszawa.
 • M. Power.1994. „The audit society” [w:] Hopwood A. G., P. Miller. Accounting as Social and Institutional Practice. Cambridge: Cambridge University Press:299-316.
 • Kowalczyk L. 2008. „Współczesne zarządzanie publiczne jako wynik procesu zmian w po-dejściu do administracji publicznej”. Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Wałbrzych:1.
 • Hood Ch. 2008.“A Public Management for All Seasons?”. Public Administration.. 69 (1): 4-5.
 • Gołębiowski G. 2008. „Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych”. INFOS: 22.
 • Mazurek A., M. Piołunowicz.2008. „Raport o audycie wewnętrznym w Polsce – diagnoza i propozycje zmian”. Fundacja FOR: Warszawa.
 • Anczakowski M. 2010. „Audyt wewnętrzny – nowe regulacje”. Kontrola Państwowa.1:69.
 • Babuśka E.W.2011. „Koncepcja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.669. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia: Szczecin.42:19.
 • Kaczurak-Kozak M. 2011. „Kontrola zarządcza jako nowy wymiar kontroli w sektorze finansów publicznych”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. 669. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia: Szczecin. 42:69.
 • Szostak R. 2010. „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych – charak-terystyka ogólna”. Kontrola Państwowa. 5: 5 i 8.
 • Babuśka E.W. 2011. „Audyt wewnętrzny w ustawie o finansach publicznych. Poszukiwany model funkcjonowania”. Zeszyty Naukowe. 10, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2011, s. 100.
 • Filipiuk J., G. Gołębiowski.2002. „Audyt to nie kontrola”. Gazeta Prawna.
 • Chojna-Duch E., M. Anczakowski.2012.„Aktualne problemy audytu wewnętrznego”. Kontrola Państwowa. 5: 35.
 • Knedler K. 2012. Analiza porównawcza dotycząca audytu i kontroli instytucjonalnej w USA oraz krajach UE, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch. Opinia dla Biura Analiz Sejmowych. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0452-5-27
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21cf50cd-3464-4156-b3e6-e07d3f0ac0c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.