PL EN


2013 | 46 | 72-94
Article title

Gyventojų rinkiminės elgsenos kaita Vilniaus suburbanizacijos zonoje

Content
Title variants
EN
Change of electoral behaviour of residents in Vilnius suburban zone
Languages of publication
LT
Abstracts
EN
This paper analyses the influence of suburbanization on the electoral behaviour of residents based on the election data of the Lithuanian Parliament (2000 – 2012), and the President and the municipality. The research area is Vilnius suburban zone which is dominated by the Polish identity residents. The intensifying suburbanization may lead to ethnicity conflict between local residents (the Polish) and new suburbans who are mainly Lithuanians. The election data in Vilnius suburban zone were analysed in the context of neighbourhood effect and spatial context theories. According to the two theories, there are two types of voters, namely the newcomers - who prefer political centre – right and the long – term residents, who are mainly Polish voters for political centre – left. The distribution trend of different voters are closely related to the population changes in Vilnius suburban zone. References 20. Figs 5. Table 1. In Lithuanian, summary in English.
Contributors
References
 • Agnew, J. A., 1987. Place and Politics: the geographical mediation of state and society, Boston: Allen & Unwin.
 • Agnew, J. A.,2002. Making political Geography, London.
 • Baldassare, M.,1992. Suburban Communities. Annual review of Sociology 18: 475–494.
 • Bardauskienė, D., Pakalnis. M., 2012. Foresighted Urban Planning. Aplinkos tyrimai ir vadyba 1(59): 63– 72.
 • Cirtautas, M., 2010. Šiuolaikinė priemiestinės zonos samprata. K. Šešelgio skaitymai 2 (3): 11–17.
 • Cox, K., 1987. The „individual“, the social nad reconceptualizing contextual affects. Political Geography Quartely. 6: 41- 43.
 • Česnavičius, D., 2001. Priemiestinių zonų raidos prognozavimas. Geographia Juventa. VI-osios jaunųjų mokslininkų geografų konfereancijos pranešimai. Vilnius: Geografijos institutas.
 • Česnavičius, D., 2003. Vilniaus plėtros įtaka priemiestinių kaimiškųjų teritorijų gyvenvietėms, Tiltai 3(28): 73 – 78.
 • Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, 2013-03-10. http://dz.lki.lt/search/
 • Daugirdas, V., 1998. Ignalinos AE regiono kultūrinė transformacija ir politinė organizacija. Baubinas, R. , Čiužas, A., Daugirdas, V., Kavaliauskas., A., Peipinia, D., Vosyliūtė., A. (red.). Ignalinos AE: žmogaus gyvenimo ir veiklos sąlygos. Vilnius: Eugrimas.
 • Daugirdas, V., 2000. Kultūriniai Šiaurės Lietuvos karstinio regiono ypatumai. Griniūtė, D.. Matukonienė, V. (red.). Šiaurės Lietuvos karstinis regionas. Vilnius: Petro ofsetas.
 • Degutis, M., 1997. Politinės partijos ir rinkiminio elgesio dinamika 1992 – 1996 metais. Kūris, E. ir kt. (red.). Lietuvos politinės partijos ir partinė sistema. Kaunas: Naujasis lankas.
 • Degutis, M., 2002. Rinkiminio elgesio dinamika Lietuvoje 1992 – 2001 m. Daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus universitetas.
 • Gaidys, V., 2004. Viešoji nuomonė ir politika. Krupavičius, A., Lukošaitis, A., (sud.). Lietuvos politinė sistema: sandara ir raida. Kaunas: Poligrafija ir Informatika.
 • Gainsborough, J. F., 2001. Fenced Off: The Suburbanization of American Politics. Washington: Georgetown University Press.
 • Gurerk, O., Irlenbusch, B., Rockenbach, B., 2011. Voting with Feet – Community Choice in Social Dilemmas, http://www.uni-erfurt.de/fileadmin/public-docs/Mikrooekonomie/Working_Paper/Gurerk_Irlenbusch_Rockenbach_VwF2011.pdf
 • Haspel M., Knotts, H. G., 2005. Location, Location, Location: Precinct Placement and the Costs of Voting. The Journal of Politics 67 (2): 560–573.
 • Hirsch, H., 1968. Suburban Voting and National Trends: A Research Note. The Western Political Quartely.21 (3): 508–514.
 • Hosszu, S., 2009. Counterurbanization. A literature study. Danish Institute of Rural Research and Development (IFUL)..
 • Jankauskas, A., 2002. Disertacija apie rinkiminio elgesio dinamiką Lietuvoje. Politologija 1(25): 1– 4.
 • Johnston, R. J., 1974. Local Effects in Voting at a Local Election. Annals of the Association of American Geographers 64 (3): 418–429.
 • Johnston, R., Pattie, C., 2006. Putting Voters in their Place. Geography and Elections in Great Britain. Oxford: Oxford University Press.
 • Jurkynas, M., 2005. General Elections and Changing Left – Right in Lithuania. The Lithuanian Political Science Yearbook 2004. Vilnius: Institute of International Relations and Political Science of Vilnius University.
 • Jurkštaitytė, L., 2008. Lietuvos gyventojų migracinio mobilumo kaitos teritoriniai aspektai nuo 2001 m. Bakalauro darbas. Vilnius: Vilniaus universitetas.
 • Juškevičius, P., Valeika, V., 2007. Lietuvos miestų sistemų raida. Vilnius. Vilnius: Baltijos kopija.
 • Encyclopedia Britannica, 2013-03-04. New deal, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/411331/New-Deal
 • Kavaliauskas P. 1995. Politika, geografija ir rinkimai. Atgimimas, Nr. 14, 2-3.
 • Kavaliauskas, P., Daugirdas, V., 1993. Lietuvos politinio rajonavimo problema. Geografija 29: 90–94.
 • Kavaliauskas, P., Petrulis, V., 2004. Elektorinio metodo taikymas tiriant politines balansinio socialinio lauko įtampas. Geografija 40 (1): 34–42.
 • King, G., 1996. Why context should not count. Political geography 15 (2): 159–164.
 • Kneede, W. J., Hetherington, M. J., 2003. Parties, Politics and Public Policy in America. Washington: CQ Press.
 • Krupickaitė, D., 1999. Lietuvos urbanizacijos geografinės problemos. Daktaro disertacija. Vilnius: Geografijos institutas.
 • Lietuvos statistikos departamentas, 2012. Lietuvos gyventojai 2011 metais. 2011 m. gyventojų surašymo rezultatai. Vilnius
 • Lietuvos statistikos departamentas (2013-03-01). Rodiklių duomenų bazė, www.stat.gov.lt,
 • Manis, J. G., Stine, L. C., 1958–1959. Suburban Residence and Political Bahaviour. The public Opinion Quartely 22 (4): 483–489.
 • Mozūraitytė, J., 2012. 2000–2011 metų savivaldos rinkimų teritorinė analizė. Bakalauro darbas. Vilnius: Vilniaus universitetas.
 • Novagrockienė, J., 1997. Politinių partijų ir partinių sistemų analizės metodologiniai pagrindai. Kūris, E. ir kt. (red.). Lietuvos politinės partijos ir partinė sistema. Kaunas: Naujasis lankas.
 • Oliver, J. E., Ha, S. E., 2007. Vote Choice in Suburban Elections. American Political Science Review 101 (3): 393– 08.
 • Pacione, M., 2005. Urban Geography. London, New York: Routledge.
 • Paltanavičiūtė, G., 2005. Etninių įtampų tyrimo problema socialiniame lauke. Geografija 41 (1): 17–22.
 • Petrulis, V., 2009. Lietuvos politinio lauko teritorinė struktūra (elektorinio metodo pagrindu. Daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus universitetas.
 • Prazauskas, A., Unikaitė, I., 2007. Politologijos pagrindai. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas.
 • Ramonaitė, A., 2007. Posovietinės Lietuvos politinė anatomija. Vilnius: Versus Aureus.
 • Ramonaitė, A., Maliukevičius, N., Degutis, M., 2007. Tarp Rytų ir Vakarų: Lietuvos visuomenės geokultūrinės nuostatos. Vilnius: Versus Aurerus
 • Rudokaitė, J., 2012. Elektorato geopolitinių preferencijų teritorinė raiška Lietuvoje, Bakalauro darbas. Vilnius: Vilniaus universitetas.
 • Short, J. R., 2006. Urban Theory. A critical Assessment. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Šalčininkų rajono savivaldybė, 2013-03-28. http://www.salcininkai.lt/index.php?147647590
 • Taylor, P. T., Flint, C., 2000. Political Geography: World–economy, nation–state and locality. London: Pearsons education.
 • The Big Sort, 2013-03-05. http://www.thebigsort.com/book.php
 • Tučas, R., 2011. Rinkimų geografija. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XX:120. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
 • Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie aplinkos ministerijos 2012-06-06. Teisės aktų, reglamentavusių teritorijų planavimo, statybos ir valstybinės statybos kontrolės tvarką Lietuvoje 1947 – 1992 metais, sąrašas. www.vtpsi.lt/vtpsidokum/istor.doc
 • Vyriausioji rinkimų komisija. Rodiklių duomenų bazė. http://www.vrk.lt/
 • Ubarevičienė, R., Burneika, D., Kriaučiūnas, E., 2010–2011. The Sprawl of Vilnius City – Establishment and Analysis of Growing Urban Region. Annales Geographicae 43–44: 96–107.
 • Ubarevičienė, R., Burneika, D., van Ham, M., 2012. Socio – Spatial Transformations, Suburbanisation, and Voting Behaviour in the Vilnius Urban Region. Discussion paper No. 7012.
 • Walks, R. A., 2005. City – Suburban Electoral Polarization in Great Britain, 1950 – 2001. Transactions of the Institute of British Geogaphers 30 (4): 500–517.
 • Walks, R. A., 2006. The Cause of City – Suburban Political Polarization? A Canadian Case study. Annals of the Association of American Geographers 96 (2): 390 – 414.
 • Wirt, F. M., 1965. The Political Sociology of American Suburbia: A Reinterpretation. The Journal of Politics 27 (3): 647–666.
 • Туровский, Р. Ф., 1999. Политическая география. Москва - Смоленск.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0132-3156
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21d13b10-7f3f-4ffa-a158-46644c518dcb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.