PL EN


2013 | 4(17) | 29-44
Article title

Toksyczne opcje walutowe – negatywne aspekty ograniczania ryzyka walutowego dla przedsiębiorstw na przykładzie wydarzeń z roku 2008

Content
Title variants
EN
Toxic currency options – negative aspects of the exchange rate risk limitation for companies in relation to events from the year 2008
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article provides information about the exchange rate risk in companies. At the beginning the definitions of risk and exchange rate risk are provided. Next, the article includes a short analysis of the main financial instruments that can reduce those risks – forward/futures contract, option and SWAP contract. Besides many positive features of those instruments, the inappropriate usage of them can cause many serious problems. For this reason a reader will find herein not only a list of positive attributes of those instruments but also a description of their negative impact on entrepreneurs in the year 2008. The final part shows that although the described event took place five years ago, till now the market has not managed to solve problems caused by toxic derivatives and entrepreneurs still do not trust in this sort of exchange rate risk reduction possibilities.
Year
Issue
Pages
29-44
Physical description
Contributors
References
 • Bartosiewicz A., Kontrakty futures i opcje na frankfurckiej giełdzie Eurex: właściwości i wycena, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • Ceregra P., Opcje walutowe są zabezpieczeniem, a nie sposobem na zwiększanie zysków, „Rzeczpospolita” z dnia 16 grudnia 2008 r.
 • Domagalski M., Odszkodowania za toksyczne opcje nie takie proste, „Rzeczpospolita” z dnia 8 października 2012 r.
 • Domagalski M., Ryzyko to za mało, by unieważnić opcje, „Rzeczpospolita” z dnia 14 listopada 2012 r.
 • Ejsymont A., Zerokosztowe strategie opcyjne w zarządzaniu ryzykiem walutowym, „Monitor Rachunkowości i Finansów” 8/2006, C.H. Beck, 2006.
 • Gątarek D., Polak głupi po opcjach, „Puls Biznesu” z dnia 11 czerwca 2010 r.
 • Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG PRESS, Warszawa 1998.
 • Jajuga K., Giełdowe instrumenty pochodne, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2006.
 • Kalinowski M., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Karkowski P., Toksyczne opcje – od zaufania do bankructwa, GreenCapital.pl, Warszawa 2009.
 • Konopczak M., Sieradzki R., Wiernicki M., Kryzys na światowych rynkach finansowych – wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, „Bank i Kredyt” 2010, nr 41(6), s. 45-70.
 • Keith C., Brown F.K., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. Tom 1-2, PWE, Warszawa 2001.
 • Lewandowski D., Analiza ryzyka walutowego, Olympus, Warszawa 1993.
 • Manowiec T., Opcje na cenzurowanym, „Gazeta Bankowa” z dnia 19 stycznia 2009 r.
 • Mazurek J., Toksyczne opcje, „CFO – Magazyn Finansistów” z dnia 11 marca 2009 r.
 • Misztal P., Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego, Difin, Warszawa 2004.
 • Miśtal-Kluś A., Opje walutowe w praktyce sądowej, „Rzeczpospolita” z dnia 1 lutego 2013 r.
 • Morawska H., Truszkowski J., Finansowe instrumenty pochodne. Ryzyko, wycena i strategie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Nieborak T., Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawnopodatkowe, Difin, Warszawa 2004.
 • Pawlikowska A., Zacharzewski M., Banki wygrywają z firmami procesy o opcje walutowe, „Rzeczpospolita” z dnia 22 grudnia 2010 r.
 • Reilly F.K., Brown K.C., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE, Warszawa 2001.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2006 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa 2007.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa 2008.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa 2010.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa 2011.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2011 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa 2012.
 • Sopoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Tarczyński W., Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 2003.
 • Taylor F., Rynki i opcje walutowe: rozwój, struktura, transakcje, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.), 2011.
 • Williams A.C., Smith M.L., Young P.C., Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, PWN, Warszawa 2002.
 • Wiśniewska E., Giełdowe instrumenty pochodne, CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Wites K., Zapis na „sąd bankowy” jest bezpieczny, „Rzeczpospolita” z dnia 15 kwietnia 2011 r.
 • Wyrok SP-M 5.A/09 z dnia 22 listopada 2010 r., Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich, 2010.
 • Wyrok SP-M.9/A/09 z dnia 23 listopada 2010 r., Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich, 2010.
 • Wyrok sygn. II CS 291/2010 z dnia 24 listopada 2010 r., Sąd Najwyższy, 2010.
 • Wyrok sygn. IV CSK 166/12 z dnia 5 października 2012 r., Sąd Najwyższy, 2012.
 • Wyrok sygn. IV CSK 284/12 z dnia 9 listopada 2012 r., Sąd Najwyższy, 2012.
 • Wyrok sygn. IV SK 225/11 z dnia 16 lutego 2012 r., Sąd Najwyższy, 2012.
 • Wyrok sygn. V CSK 193/11 z dnia 27 kwietnia 2012 r., Sąd Najwyższy, 2012.
 • Zając J., Polski rynek walutowy w praktyce: produkty, transakcje, strategie, zarządzanie ryzykiem walutowym, K.E. Liber, Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21d193b5-00c8-49c4-ac20-49627ed00b60
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.