PL EN


2020 | 111 | 1 | 240-249
Article title

Edytorstwo jako historia literatury. Rec.: Tomasz Chachulski, Edytorstwo jako historia literatury i inne studia o poezji XVIII wieku. Warszawa 2019

Authors
Title variants
EN
Editing as Literary History. Review: Tomasz Chachulski, Edytorstwo jako historia literatury i inne studia o poezji XVIII wieku. Warszawa 2019
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Recenzja omawia książkę Tomasza Chachulskiego poświęconą edytorstwu tekstów oświeceniowych. Jest to 14 esejów dotyczących kultury literackiej oraz poezji XVIII wieku. Eseje te pogrupowane zostały w trzy części tematyczne: „Szukanie kształtu”, „Szukanie sensów” oraz „Szukanie źródeł”. Według recenzentki poprzez omawianie historii edycji konkretnych utworów literackich Chachulski dowodzi, że nie tylko w teorii, lecz także w praktyce edytorstwo może być współcześnie rozumiane jako historia literatury.
EN
The review discusses Tomaaz Chachulski’s book on the editing of the texts of the Enlightenment. It consists of 14 essays referring to the 18th century literary culture and poetry and are arranged into three thematic parts, namely “Szukanie kształtu” (“Looking for shape),” “Szukanie sensów” (“Looking for sense),” and “Szukanie źródeł” (“Looking for source).” In the reviewer’s assessment, analysing the history of individual piece editions, Chachulski proves that not only in theory, but also in practice, editing may be presently understood as a literary history.
Year
Volume
111
Issue
1
Pages
240-249
Physical description
Dates
printed
2020-03-31
Contributors
author
  • Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21d3e85f-6c18-489a-9e7f-89742f26ea39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.