PL EN


2017 | 56 | 26-35
Article title

Aktywność fizyczna studentów kierunku fizjoterapia

Content
Title variants
EN
Assessment of physical activity among physiotherapy students
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Cel badań. W 2015 r. kryteria WHO dotyczące aktywności fizycznej w czasie wolnym spełniło jedynie 15,5% Polaków w wieku 15–69 lat. Celem badań było porównanie poziomu aktywności fizycznej dwóch grup studentów (polskiej i tureckiej). Materiał i metody. Badaniami objęto łącznie 60 studentów trzeciego roku studiów stacjonarnych na kierunku fizjoterapia (30 studentów z Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze oraz 30 studentów z Dokuz Eylül Üniversitesi w Izmirze). Wiek badanych zawierał się w przedziale 21–25 lat. Narzędziem badań w ocenie poziomu aktywności fizycznej studentów był Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej w wersji długiej. Wyniki. Wysokim poziomem aktywności fizycznej charakteryzowało się 90% studentów z Jeleniej Góry i tylko 30% studentów z Izmiru. Wśród studentów z Polski bardziej aktywne okazały się kobiety, w Turcji – mężczyźni. Czas wolny od zajęć na uczelni i praktyk zawodowych stucenci z Turcji częściej poświęcali na bierny wypoczynek w odróżnieniu od studentów z Polski, którzy częściej wybierali aktywne formy wypoczynku. Wnioski. Poziom aktywności fizycznej studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze jest wyższy od aktyw­ności fizycznej studentów z Dokuz Eylül Üniversitesi w Izmirze.
Background. According to WHO, only 15.5% of Poles aged 15–69 fulfilled the criteria of physical activity in leisure time in 2015. The aim of the study was to compare the physical activity levels of two student groups (Polish and Turkish). Material and methods. The total of 60 third-year physiotherapy students aged 21–25 were examined (30 students from the Karkonosze College in Jelenia Góra and 30 from the Dokuz Eylul University in Izmir) in accor­dance with the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), long version. Results. High physical activity levels were observed in 90% of students from Jelenia Góra and only 30% of those from Izmir. Among the Polish students, females were more active; in Turkey, males presented higher physical activity. Students from Turkey spent more time sitting during weekdays. Conclusions. The level of physical activity was higher in the Polish student group as compared with the Turkish subjects.
Year
Volume
56
Pages
26-35
Physical description
Dates
published
2017-04-28
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
References
 • American College of Sports Medicine position stand. The recommended quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory and muscular fitness, and flexibility in healthy adults (1998). Medicine and Science in Sports and Exercise, 30(6), 975–991.
 • Baj-Korpak, J., Stępień, E., Kozłowska, E. (2013). Aktywność fizyczna studentów kierunku Turystyka i rekreacja bialskich uczelni. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, 9(9), 187–191.
 • Bergier, J., Bergier, B., Tsos, A. (2012). Aktywność fizyczna i sedenteryjny tryb życia studentek z Ukrainy. Człowiek i Zdrowie, 6(2), 124–137.
 • Biernat, E. (2013). Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej – polska długa wersja. Medycyna Sportowa, 29(1), 1–15.
 • Chiang, L., Zhang, P., Casebolt, K., Chiang, J. (2013). A comparison of college students’ physical activity levels between Taiwan and the United States. Asian Journal of Exercise & Sports Science, 10(2), 49–59.
 • Dan, S.P., Mohd Nasir, M.T., Zalilah, M.S. (2011). Determination of factors associated with physical activity levels among adolescents attending school in Kuantan, Malaysia. Malaysian Journal of Nutrition, 17(2), 175–187.
 • Dumith, S.C., Hallal, P.C., Reis, R.S., Kohl, H.W. III (2011). Worldwide prevalence of physical inactivity and its association with human development index in 76 countries. Preventive Medicine, 53(1–2), 24–28.
 • Jurakić, D., Pedišić, Ž., Andrijašević, M. (2009). Physical activity of Croatian population: cross-sectional study using International Physical Activity Questionnaire. Croatian Medical Journal, 50(2), 165–173.
 • Knyszewski, K., Czapiewska, M., Kaźmierczak, K., Lebiedzińska, A. (2016). Wpływ stylu życia współczesnego człowieka na rozwój chorób układu krążenia. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 49(2), 107–113.
 • Marcondelli, P., Costa, T.H.M., Schmitz, B.A.S. (2008). Nível de atividade física e hábitos alimentares de universitários do 3º ao 5º semestres da área da saúde. Revista de Nutrição, 21(1), 39–47.
 • Martins, M.C.C., Ricarte, I.F., Lima Rocha, C.H., Maia, R.B., Silva, V.B., Veras, A.B., Filho M.D.S. (2010). Blood pressure, excess weight and level of physical activity in students of a public university. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, 95(2), 192–199.
 • Miles, L. (2007). Physical activity and health. Nutrition Bulletin, 32(4), 314–363.
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki (2015). Badanie poziomu aktywności fizycznej społeczeństwa w 2015 r. – analiza wyników. Pobrano z: http://www.msport.gov.pl/badania-i-analizy/aktywnosc-fizyczna-spoleczenstwa [dostęp: 03.06.2016].
 • Mohammed, G., Md Said, S., Ariffin, A.A., Ka­maruzaman, J. (2014). Physical inactivity and its associated factors among university students. IOSR Journal of Dental and Medical Sciences, 13(10), 119–130.
 • Pedišić, Ž., Rakovac, M., Bennie, J., Jurakić, D., Bauman, A.E. (2014). Levels and correlates of domain-specific physical activity in university students: Cross-sectional findings from Croatia. Kinesiology, 46(1), 12–22.
 • Salamudin, N., Harun, M.T. (2013). Physical activity index among Malaysian youth. Asian Social Science, 9(12), 99–104.
 • Salles-Costa, R., Heilborn, M.L., Werneck, G.L., Faerstein, E., Lopes, C. (2003). Gênero e prática de atividade física de lazer. Cadernos de Saúde Pública, 19 (supl. 2), 325–333.
 • Sas-Nowosielski, K. (2003). Wychowanie do aktywności fizycznej. Katowice: AWF.
 • Sjöström, M., Oja, P., Hagströmer, M., Smith, B., Bauman, A. (2006). Health-enhancing physical activity across European Union countries: the Eurobarometer study. Journal of Public Health, 14(5), 291–300.
 • Special Eurobarometer 412 (2014). Sport and Physical Activity. Report. Pobrano z: ec.europa.eu [dostęp: 03.06.2016].
 • Teixeira, P., Carraça, E., Markland, D., Silva, M., Ryan, R. (2012). Exercise, physical activity, and self-determination theory: a systematic review. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 9, 78.
 • World Health Organization (2010). Global recommendations on physical activity for health. Genewa: World Health Organization.
 • Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej (2008). Bruksela.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21d6d9f8-d96e-4afb-b3f2-d64b683c0026
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.