PL EN


2019 | 107 Podróż, (E)migracja, pielgrzymka | 192-205
Article title

Migracyjne kino „w drodze”

Authors
Title variants
EN
MIGRATORY CINEMA “ON THE ROAD”
Languages of publication
Abstracts
PL
Filmy pokazujące zjawisko przymusowej migracji z powodów ekonomicznych czy politycznych tworzą rodzaj kina „w drodze” – naznaczonej granicami, strachem, niepewnością oraz niemożnością powrotu. W dokumentalnej lub fabularnej formie zostają w nich zapisane indywidualne historie, motywacje oraz szlaki współczesnych uchodźców, konsekwentnie opisywane przez Michela Agier. W procesie wygnania/ ucieczki/ exodusu badacz dostrzega trzy etapy: destrukcji rozpadu, uwięzienia i działania, które można odnaleźć także w filmowych realizacjach, łączących motyw życia w drodze oraz pobytu w obozach. Francuski antropolog odwołuje się do koncepcji „życia na przemiał” Zygmunta Baumana, spoglądającego na migrację przez pryzmat nowoczesności i globalizacji. Wykorzystanie refleksji obu badaczy pozwala sproblematyzować kino „w drodze” i zinterpretować typowe dla niego narracje, ich bohaterów oraz lokalizacje.
EN
Films showing the phenomenon of forced migration for economic or political reasons create a kind of “on the road” cinema - a road marked by borders, fear, uncertainty and inability to return. Documentary and fictional films record individual stories, motivations and routes of contemporary refugees, which are consistently described by Michel Agier. In the process of exile / escape, the researcher notices three stages: decay, imprisonment and actions that can also be found in film productions combining the motif of life on the road and periods spent in camps. The French anthropologist refers to the concept of "wasted lives" by Zygmunt Bauman, who looks at migration through the prism of modernity and globalization. Using the reflection of both researchers allows you to problematise “on the road” cinema and interpret typical narratives, their characters and locations.
Contributors
References
 • Agamben, Georgio: “My uchodźcy”, In: Agamben. Przewodnik Krytyki Politycznej, edited by Opracowanie Zbiorowe, trans. Katarzyna Gawlicz, 30-31. 1st ed. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010.
 • Agamben, Georgio: Homo Sacer: Suwerenna władza i nagie życie, trans. M. Salwa, Warszawa: Prószyński i S-ka, 2008.
 • Agier, Michel. „Czy obozy umożliwiają lepsze zarządzanie populacjami uchodźców?” In: Migranci, migracje. O czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie własne zdanie, edited by Hélène Thiollet, trans. from French M. Szczurek, 113-115. 1st ed. Kraków: Karakter, 2017.
 • Agier, Michel: Managing the Undesirables: Refugee Camps and Humanitarian Government, trans. from French D. Fernbach, Cambridge: Polity, 2011.
 • Agier, Michel: On the margines of the World: The Refugee Experience Today, trans. from French D. Fernbach, Cambrdige: Polity Press, 2008.
 • Ballesteros, Issolina: Immigration Cinema in the New Europe, Bristol: Intellect, 2015.
 • Bauman, Zygmunt: Obcy u naszych drzwi, trans. from English W. Mincer, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
 • Bauman, Zygmunt: Życie na przemiał, trans. from English T. Kunz, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2004.
 • Gemenne, François. „Migracje – szansa czy zagrożenie?” In: Migranci, migracje. O czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie własne zdanie, edited by Hélène Thiollet, trans. From French M. Szczurek, 181-183. 1st ed. Kraków: Karakter, 2017.
 • „Jestem kapitan Rackete i mam zasady. Z Carolą Rackete rozmawia Fabio Tonacji” [Przedruk za: La Repubblica, July 6 (2019)], Gazeta Wyborcza. Magazyn Świąteczny July 20-21 (2019).
 • Michael Winterbottom, Interviews, edited by Damon Smith, Jackson: University Press of Mississipi 2011.
 • Loshitzky, Yosefa: Screening Strangers: Migration and Diaspora in Contemporary European Cinema. Bloomington: Indiana University Press, 2010.
 • Loska, Krzysztof: Postkolonialna Europa. Etnoobrazy współczesnego kina, Kraków: Universitas, 2016.
 • Mościcki, Paweł: Migawki z tradycji uciśnionych, Bydgoszcz-Warszawa: Książka i Wiedza, Teatr Polski Bydgoszcz, 2017.
 • Nafici, Hamid: Accented Cinema. Exilic and Diasporic Filmmaking, NJ: Princeton University Press, 2001.
 • Scalettaris, Giulia. „Uchodźcy, migranci – na czym polega różnica?” In: Migranci, migracje. O czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie własne zdanie, edited by Hélène Thiollet, trans. from French M. Szczurek, 102-105. 1st ed. Kraków: Karakter, 2017.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21d86ee6-4cf5-49f0-bf7e-4d202a182ed7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.