PL EN


2011 | 2 | 196-199
Article title

Realizacja zaleceń ortopedycznych po badaniach przesiewowych prowadzonych w populacji młodzieży gimnazjalnej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
References
  • Barczyk K, Zawadzka D, Korcz A, i wsp. Wpływ gimnastyki korekcyjnej na zmianę postawy ciała dzieci ze skoliozą I°.Fizjoterapia 2007; 15(1): 44–53.
  • Borkowska M, Gellesa-Marc I. Wady postawy i stóp u dzieci. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2004:9–53.
  • Bożkowa K, Sito A. Opieka zdrowotna nad rodziną. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2003: 302–308.
  • Dąbski T. Zaburzenia układu ruchu. W: Woynarowska B, red. Zdrowie i szkoła. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2000: 256–272.
  • Olszewska M, Żołyński K, Olszewski S. Wady postawy u siedmiolatków a ich aktywność ruchowa w życiu codziennym.Kwart Ortop 2006; 1: 35–43.
  • Skorupka E. Podstawy wychowawcze matek w percepcji dzieci w młodszym wieku szkolnym a jakość postawy ciała dzieci. Fizykoterapia 2005; 13(2): 39–49.
  • Skorupka E. Postawa ciała dzieci w kontekście wiedzy rodziców na temat profilaktyki i korekcji wad postawy ciała. Pol Med Rodz 2003; 5(2): 153–157.
  • Snela S. Problemy ortopedyczne w praktyce pediatrycznej – co może pediatra, w czym powinien pomóc ortopeda.Med Prakt 2009; 1: 53–64.
  • Zarzycki D, Zarzycka M, Tylman D, Pucher A. Naturalna historia bocznych skrzywień kręgosłupa. Chir Narz Ruchu 1992; 57(1): 9–15.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21da0633-43e7-48c1-99fe-a38efb001d10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.