PL EN


2010 | 1/2010 | 221-229
Article title

Resocjalizacja w warunkach edukacji inkluzyjnej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zainteresowanie edukacją inkluzyjną wynika z faktu, iż coraz częściej dostrzegamy, że większość uczniów w szkołach to uczniowie ze specjalnymi potrzebami. Proces włączenia do tyczy różnych grup dzieci i młodzieży. Wśród nich są nie pełno sprawni, nie przystosowani społecznie, dzieci ze środowisk szczegól nie zagrożonych, dzieci ze środowiska biedy i ubóstwa, dzieci mniejszości na rodowych i dzieci imigrantów. Edukacja włączająca od powiada na potrzeby tych dzieci.
Keywords
Year
Issue
Pages
221-229
Physical description
Dates
published
2010-12-31
Contributors
 • Akademia Podlaska
References
 • Ainscow M. (2000), Robiæ właściwe rzeczy. Potrzeby specjalne z perspektywy doskonalenia szkoły, [w:] Integracja dzieci o specjalnych potrzebach: wybrane zagadnienia etyczne, red. G. Fairbairn, S. Fairbairn, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa.
 • Ainscow M., Developing inclusive education systems: what are the levers for change? [w:] Inclusive edugation: a framework for reform. Proceedings of the International Conference on Inclusive Education, 16–19 December 2003
 • Ainscowe M., Boot T., Dyson A. (2004), Understanding and developing inclusive practices In schools: a collaborative action research network, International Journal of Inclusive Education, vol. 8, no. 2.
 • Bałandynowicz A. (2006), Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeñstwa, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa.
 • Edukacja jest w niej ukryty skarb: raport dla UNESCO Miedzynarodowej Komisji do Spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa/In’am al. Mufti, Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Wyd. UNESCO, Cop. 1998.
 • Education for All Global Monitoring Report 2005 – The Quality Imperative, Paris, UNESCO, 2004.
 • Firkowska-Mankiewicz A. (2004), Edukacja włączająca – wyzwaniem dla polskiej szkoły, Szkoła Specjalna.
 • Fullan M. (1982), The meaning of educational change, Teachers College Press, New York.
 • Guidelines for inclusion: ensuring access to education for all. UNESCO. France, 2005.
 • Inclusive education: a global agenda. Ed. by S.J. Pijl, C.J.W. Meijer, S. Hegarty. London; New York, Routledge, 2003
 • Konopczyñski M. (2006), Metody twórczej resocjalizacji: teoria i praktyka wychowawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, PEDAGOGIUM, Warszawa.
 • Konopczyñski M. (2006), Teoretyczne podstawy metodyki kulturotechnicznych oddziaływañ resocjalizacyjnych wobec nieletnich: zarys koncepcji twórczej resocjalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Peters S.J. (2004), Inclusive education: an EFA strategy for all children, World Bank.
 • Pytka L. (2000), Integracja w ujeciu interdyscyplinowym, [w:] Student niepełnosprawny: szkice i rozprawy, red. T. Zacharuk, z. 4, Wyd. AP, Siedlce.
 • Pytka L. (2001), Myślenie integracyjne i jego implikacje w pedagogice społecznej, Opieka, Wychowanie, Terapia, nr 1.
 • Teacher Competencies. Council for Exceptional Children [online] (Dostep 2006).
 • Zacharuk T. (2008), Wprowadzenie do edukacji inkluzyjnej, Wyd. AP, Siedlce.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21dd7bf8-820a-42ff-992d-4b8c7839f036
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.