PL EN


2013 | 16 | 2(59) | 60-70
Article title

Wybrane aspekty prawne zysku w spółce jawnej.

Authors
Title variants
EN
Particular legal aspects of profits generated in general limited partnership.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza problematykę wybranych aspektów prawnych zysku w spółce jawnej oraz ich wpływu na relacje wewnętrzne pomiędzy wspólnikami. Autor szeroko analizuje poglądy doktryny i judykatury przedstawiając nowatorskie ujęcie tematu skutków prawnych powstania zysku w spółce jawnej, roszczeń wspólników o jego wypłatę, skutków prawnych podjęcia uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, a także uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty. W ograniczonym zakresie zostaje przeanalizowane zagadnienie wypłaty zaliczek wspólnikom spółki jawnej oraz tworzenia tzw. „kapitałów rezerwowych” w spółce jawnej.
EN
The article discusses the issues related to particular aspects of generated profit in general limited partnership and its impact to inner relations between partners. The Author deeply analyzes doctrine and judicature opinions and presents an innovative perspective towards legal consequences of generating profits in general limited partnership, partners claim to disbursement of profit, legal consequences of undertaking resolutions confirming financial statements and resolutions allocating profit for disbursement. In a limited perspective the article analyzes a matter of disbursement of pre-payments to partners of general limited partnership and creation of so called “immobilized/reserved capitals” within the structure of general limited partnership.
Year
Volume
16
Issue
Pages
60-70
Physical description
Dates
published
2013-06
Contributors
  • Szymon Szarmach, Kancelaria Adwokacka adw. Mariana Glowczynskiego, ul. Uphagena 4/1, 80-237 Gdansk, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21e20ede-b6cc-4560-8d97-13534887413c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.