PL EN


2010 | 70 | 26-37
Article title

Ralph Steiner, pionier wśród eklektyków lub „jak pięknie faluje woda”

Authors
Title variants
Ralph Steiner - a Pioneer among Ecclectics or "The Beautiful Ripples of Water"
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Syska prezentuje sylwetkę artystyczną i twórczość Ralpha Steinera (1899-1986), którego pochodzenie, losy oraz biograficzne i towarzyskie uwarunkowania stanowiły symptomatyczny wzór kariery amerykańskiego awangardzisty późnych lat 20. i 30. XX w. Jak twierdzi autor, amerykańska awangarda filmowa – wbrew utartym sądom – nie narodziła się w 1943 r. w chwili premiery "Sieci popołudniowych" ("Meshes of the Afternoon") Mayi Deren i Alexandra Hammida, ale istniała już od ponad dekady, rozwijała się w osobnych nurtach, stworzyła namiastkę artystycznej bohemy i wydała na świat gromadkę utalentowanych twórców. Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli tego nurtu był właśnie Ralph Steiner. Przegląd twórczości tego reżysera Rafał Syska kończy stwierdzeniem, że najważniejsza dla Steinera była nie technika i formalne aspekty kina, ale możliwość ukazywania piękna falującej wody (wyrafinowana plastyka obrazów pozbawiona odniesień znaczeniotwórczych), co stało się tematem jego najsłynniejszego filmu – "H2O" (1929).
EN
Syska presents the life and work of Ralph Steiner (1899-1986), whose background, fate and biographical and social conditions were symptomatic of a career pattern typical of the American avant-garde of the late 1920s and 1930s of the 20th century. According to Syska, American film avant-garde was not born, as many think, in 1943, together with the premiere of Maya Deren and Alexander Hammid’s "Meshes of the Afternoon", but existed already for a decade or so, and developed within various artistic streams. It also helped to create artistic bohemians, and created a number of talented artists. Ralph Steiner was one of the most outstanding representatives of this trend. Syska concludes his review of Steiner’s work with the argument that for Steiner, the technique and the formal aspect of film making were not the most important elements of his creativity. Rather what mattered was the possibility of showing the beauty of rippling water (refined imagery devoid of meaningful references), which was the main theme of his famous movie "H2O" (1929).
Keywords
Year
Issue
70
Pages
26-37
Physical description
Contributors
author
  • Instytut Sztuk Audiowizualnych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21e5a17b-e900-4f6d-81fd-8e992df755a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.