PL EN


2013 | 98 | 215-222
Article title

Systemowe podejście do zaburzeń równowagi

Title variants
EN
On the Systemic Approach to Balance Deficiency
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
System, jako rzecz złożona podlega zaburzeniom niwelowanym w czasie relaksacji systemowej. W ocenie przebiegu zmian i stopnia niwelacji potrzebna jest identyfikacja czasu poprzez trzy warstwy, a także konieczne staje się kwantyfikowanie cech opisujących przestrzeń n-wymiarową. Problemem staje się zatem określenie liczby wymiarów, czyli odniesienie do przestrzeni nieeuklidesowskiej - to raz, a dwa zdefiniowanie owej przestrzeni przez cechy abstrakcyjne - czyli niekwantyfikowane w rozkładzie nieparametrycznym. Autorka za cel pracy postawiła sobie określenie sposobu opisu czasu relaksacji w przestrzeni nieparametrycznej.
Any system, seen as a compound issue, is subject to various forms of disturbance which are later eliminated in systemic relaxation time. While assessing the course of changes and the degree of elimination it is necessary to identify the time layers as well as the quantification of the features used to describe the n-dimensional space. What needs to be defined is firstly, the number of dimensions, i.e. a reference to the non-Euclidean space and, secondly, an attempt to define this space with the help of non-parametric features, i.e. non-quantified in the non-parametric distribution. The aim of the work performed by its Author is to define ways of describing relaxation time in non-parametric space.
Contributors
 • Opole University of Technology, Poland; Higher School of Banking in Chorzów, Poland
References
 • Ben-Ari M., Logika matematyczna w informatyce [Mathematical Logics in Computer Sciences], WNT, Warszawa 2005.
 • Bobrowski C., Fizyka - krótki kurs [Physics - in Brief], WNT, Warszawa 2005.
 • Cempel C., Teoria i inżynieria systemów: zasady i zastosowania myślenia systemowego [Theory and Engineering of Systems: Rules and Principles of System Reasoning], Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2006.
 • Kolman R., Kwalitologia. Wiedza o różnych stanach jakości [Qualitology - Knowledge of Different States of Quality], Placet, Warszawa 2009.
 • Koop G., Bayesian econometrics, John Wiley& Sons Ltd, The Atrium, England, Southern Gate, Chichester, West Suseeex 2003.
 • Koop G., Wprowadzenie do ekonometrii [Introduction to Econometrics] Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Kowalska-Napora E., Jednolitość decyzji w łańcuchu dostaw w przestrzeni wirtualnej [Indentity of Decisions in the Virtual Space Chain Supplies], [in:] Adamik A. (ed.), Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw. ("Shaping the Competetiveness and Competetive Advantage of Small Koop G., Wprowadzenie do ekonometrii [Introduction to Econometrics] Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Kowalska-Napora E., Klaster - ujęcie wartościujące i jakościowe [Cluster as a Qualitive and Qunatitive Notion], [in:] Sikora T., Giemza M. (eds.), Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku [The Practice of Quality Management in the 21st Century], Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2012.
 • Kowalska-Napora E., Klastery, a konfiguracja sieci [Clusters and the Configuration of Nets], [in:] Sitkiewicz F. (ed.), Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. Wybrane problemy kooperacji w rozwoju współczesnych organizacji [Economical Studies of the Łódź Area. The Selected Problems of Co-operation in the Development of Modern Organizations], Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź 2012.
 • Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych [Qualitative Research], PWN, Warszawa 2009.
 • Stallings W., Systemy operacyjne. Struktura i zasady budowy [Operational Systems. Structure and the Principles of Construction], PWN, Warszawa 2006.
 • Szczepańska K., Koszty jakości dla inżynierów [Quality Costs for Engineers], Placet, Warszawa 2009.
 • Wilson C., Coaching biznesowy [Business Coaching], MT Biznes, Warszawa 2010.and Middle Enterprises'), Warszawa: C.H. Beck, 2011.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21e93c78-8398-4f99-a7ca-2c9ee6decd62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.