PL EN


Journal
2018 | 3(55) | 67-82
Article title

Wybrane założenia estetyczne minimalizmu architektonicznego

Content
Title variants
EN
Selected aesthetic assumptions of architectural minimalism
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza wybranych założeń estetycznych minimalizmu architektonicznego. Pierwsza część tekstu przybliża historię ruchów upraszczających i uniwersalizujących w sztuce, szczególnie w architekturze. Druga część omawia kolejno pięć najbardziej wyrazistych zabiegów stosowanych przez architektów minimalistycznych do osiągnięcia piękna w budowlach.
EN
The aim of this article is a deep analysis of the selected aesthetic assumptions of architectural minimalism. The first part of the text presents the history of simplifying and unifying movements in art, especially in architecture. Then, the paper elucidates five most significant treatments used by minimalist architects to achieve beauty in their buildings.
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
67-82
Physical description
Contributors
 • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej
References
 • Barucki T., O pięknie ale i o tożsamości naszej współczesnej architektury, „Czasopismo Techniczne. Architektura” 2007, R. 104, z. 6A, 9–14, http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetailsRPK&rId=262 [accessed: 19.05.2017].
 • Cielątkowska R., Minimalizm jako aktualny nośnik piękna – „uderzenie w duszę”, „Czasopismo Techniczne. Architektura” 2007, R. 104, z. 6A, 24–27, http://suw. biblos.pk.edu.pl/resourceDetailsRPK&rId=266 [accessed: 19.05.2017].
 • Apanowicz J., Metodologia ogólna, Bernardinum, Gdynia 2005.
 • Gołaszewska M., Świadomość piękna, PWN, Warszawa 1970.
 • Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa 1982.
 • Historia piękna, Eco U. (red.), Rebis, Poznań 2014.
 • Historia brzydoty, Eco U. (red.), Rebis, Poznań 2014.
 • Art in Theory. 1900–1990. An Anthology of Changing Ideas, W. Harrison, P. Wood (red.), Blackwell, Padstow 1999.
 • Artyści o sztuce, E. Grabska, H. Morawska (red.), PWN, Warszawa 1969.
 • Mielnik A., Piękno w pustce, „Czasopismo Techniczne. Architektura” 2007, R. 104, z. 6A, 339–343, http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetails RPK&rId=331 [accessed: 12.03.2018].
 • Mielnik A., Współczesne tendencje minimalistyczne w architekturze domów jednorodzinnych. Część pierwsza, „Przestrzeń i Forma” 2011, Nr 15, 235–270.
 • Mielnik A., Współczesne tendencje minimalistyczne w architekturze domów jednorodzinnych. Część druga, „Przestrzeń i Forma” 2011, Nr 16, 281–324.
 • Cheviakoff S., Minimalism, Könemann, Chiny 2006.
 • Szneider H., Minimalizm jako metoda twórcza w architekturze współczesnej na wybranych przykładach z lat 1990–2005, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2009, http://www.pbc.gda.pl/Content/2179/phd_szneider_hubert.pdf [accessed: 12.03.2018].
 • Encyklopedia szkolna. Historia, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995.
 • Rasmussen S.E., Odczuwanie architektury, Karakter, Kraków 2015.
 • Loos A., Ornament i zbrodnia. Eseje wybrane, Fundacja Centrum Architektury, Warszawa 2013.
 • Read H., O pochodzeniu formy w sztuce, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1973.
 • Gil-Mastalerczyk J., Współdziałanie rysunku i malarstwa w procesie twórczym architekta (na przykładzie Le Corbusiera), Lubelski Oddział PAN, Lublin 2009, http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TArch5/Gil.pdf [accessed: 12.03.2018].
 • Wright F.L., Architektura nowoczesna. Wykłady, Karakter, Kraków 2016.
 • Sözmener F., An Interpretation of Simplicity in the Frame of Minimalist Approach on Traditional, Modern and Contemporary Housing, Eastern Mediterranean University, Gazimağusa 2012, www.i-rep.emu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11129/1822/Sozmener.pdf [accessed: 12.03.2018].
 • Kosiński J., Architektura – przestrzeń „ograniczona”, „Przestrzeń i Forma” 2011, Nr 16, 229–258, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0047-0059 [accessed: 6.06.2017].
 • Morris R., Robert Morris. Uwagi o rzeźbie. Obiekty, instalacje, filmy/Notes on Sculpture. Objects, Installations, Films, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2010.
 • Brogowski L., Sztuka i człowiek, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.
 • Baeza A.C., Relentlessly Seeking Beauty, Poetica Architectonica, Madrid 2014, http://www.campobaeza.com/wp-content/uploads/2016/12/2014_POETICA-ARCHITECTONICA_RELENTLESSLY-SEEKING-BEAUTY.pdf [accessed: 14.05.2017].
 • Grządek E., Grupa Nowohucka, Culture.pl, 12.2010, http://culture.pl/pl/tworca/grupa-nowohucka [accessed: 22.11.2017].
 • Zumthor P., Myślenie architekturą, Karakter, Kraków 2010.
 • Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1978.
 • Green S.U., The Case for Minimalism | The Art Assignment | PBS Digital Studios, 24.03.2014, https://www.youtube.com/watch?v=XEi0Ib-nNGo& [accessed: 9.01.2018].
 • Cheon H., At dusk, Rochester Institute of Technology, Rochester 2004, http://scholarworks.rit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=8587&context=theses [accessed: 12.03.2018].
 • Sokołowski P., Lekcja budowania znaczeń Davida Lyncha, „RZUT+14. Film” 2017, Nr 3–4, 55–60.
 • Baeza A.C., Alberto Campo Baeza. Works and Projects, Electra, Mediolan 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21eaf5d2-c613-420f-8f01-ba9f6f148816
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.