PL EN


2015 | 91 Film między muzyką pop a popkulturą | 142-153
Article title

Hybrydowość i transkulturowy pejzaż muzyczny w kinie diasporycznym

Authors
Title variants
EN
Hybridity and Transcultural Musical Landscape in Diasporic Cinema
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Punktem wyjścia artykułu jest hipoteza, że muzyka w filmach diasporycznych jest narzędziem komunikowania się i negocjowania tożsamości kulturowej. To dzięki muzyce udaje się wyjść poza myślenie w kategoriach binarnych, stworzyć szansę na wewnętrzną różnorodność i rzeczywisty pluralizm, prowadzący nie do ujednolicenia, lecz do pogodzenia się z przygodnością. Analizując filmy twórców niemieckich i francuskich (m.in. Fatiha Akina, Tony’ego Gatlifa, Jeana-François Richeta), Loska dowodzi, że muzyka zawiera w sobie transkulturowy potencjał, który zachęca do przezwyciężenia ograniczeń wynikających z definiowania kultur jako zamkniętych całości oraz umożliwia tworzenie powiązań między pozornie odległymi obszarami, a przy tym wskazuje na korzyści płynące z przenikania się wpływów i pozwala reżyserom uchwycić hybrydyczny charakter dzisiejszej rzeczywistości społecznej.
EN
The starting point for the article is the hypothesis that music in diasporic cinema is a tool for communicating and negotiating cultural identity. It is thanks to music that one can transcend binary categories and create a greater probability for internal diversity and real pluralism, leading not to homogeneity, but an acceptance of the random. In his analysis of the work of German and French directors (including Fatih Akin, Tony Gatlif, Jean-François Richet), Loska argues that music contains in itself a transcultural potential, which encourages one to overcome limitations resulting from understanding cultures as complete wholes, and permits creating connections between apparently distant areas, and at the same time shows the benefits of intermingling of influences and allows the directors to capture the hybrid nature of today’s social reality.
Contributors
 • Instytut Sztuk Audiowizualnych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, loska@if.uj.edu.pl
References
 • „The Third Space: Interview with Homi K. Bhabha”. In: Identity: Community, Culture, Difference, ed. J. Rutherford. London: Lawrence & Wishart, 1991.
 • Bachmann-Medick, Doris. Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze. Trans. K. Krzemieniowa. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2012.
 • Bachtin, Michaił. Słowo w powieści. trans. W. Grajewski. In: Problemy literatury i estetyki. Warszawa: Czytelnik, 1982.
 • Begag, Azouz. Ethnicity and Equality: France in the Balance. Lincoln: University of Nebraska Press, 2007.
 • Bhabha, Homi. K. Miejsca kultury. trans. T. Dobrogoszcz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.
 • Ghandi, Leela. Teoria postkolonialna. trans. J. Serwański. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2008.
 • Göktürk, Deniz. “Sound Bridges: Transnational Mobility as Ironic Melodrama”. In: European Cinema in Motion. Migrant and Diasporic Film in Contemporary Europe. ed. D. Berghahn, C. Sternberg. London: Palgrave Macmillan, 2010.
 • Orlando, Valérie. “From Rap to Raï in the Mixing Bowl: Beur Hip-Hop Culture and Banlieue Cinema in Urban France”. „Journal of Popular Culture” 36:3 (2003).
 • Schilt, Thibaut. “Hybrid Strains in Olivier Ducastel and Jacques Martineau's Drôle de Félix (2000)”. „Contemporary French and Francophone Studies” 11:3 (2007).
 • Sharma, Sanjay, John Hutnik, Ashwani Sharma. “Introduction”. In: Dis-Orienting Rhythms. The Politics of the New Asian Dance Music. ed. S. Sharma, J. Hutnik, A. Sharma. London: Zed Books, 1996.
 • Welsch, Wolfgang. „Tożsamość w epoce globalizacji – perspektywa transkulturowa”. trans. K. Wilkoszewska. In: Estetyka transkulturowa. ed. K. Wilkoszewska, Kraków: Universitas, 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21eb37fe-781f-4fa7-8091-410aed68983e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.