PL EN


2016 | 12 | 13-19
Article title

MAŁE SZKOŁY – DUŻE PROBLEMY FINANSOWE

Content
Title variants
EN
SMALL SCHOOLS – BIG FINANCIAL PROBLEMS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje zagadnienie finansowania polskiego systemu edukacji i wynikające z obwiązujących zasad konsekwencje dla funkcjonowania małych szkół wiejskich. Na podstawie analizy stanu aktualnego autor podejmuje próbę określenia koniecznych zmian systemu finansowania, co w rezultacie powinno w sposób zdecydowany zmienić sytuację ekonomiczną tych szkół, które zdecydowanie dominują wśród szkół funkcjonujących w systemie oświaty.
EN
The article deals with ways of founding the Polish education system and consequences that the current situation has at small schools in rural areas. On the basis of the analysis of the current situation the author is trying to determine necessary changes in the founding system what, as a result, should definitely change economic situation of these schools which are apparently in majority among all schools functioning in education system.
Year
Issue
12
Pages
13-19
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Rzeszowski
References
  • Herbst, M., Herczyński, J. i Levitas, A. (2009). Finansowanie oświaty w Polsce – diagnoza, dylematy, możliwości. Warszawa.
  • Kapusta, F. (2005). Podstawy zintegrowanego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. W: M. Kłodzińska i W. Dzun (red.). Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich. Warszawa.
  • Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2005/2006, 2010/2011, 2014/2015.
  • Pęczkowski R. (2013). Mała szkoła – progres czy likwidacja?. W: J. Morbizer i E. Musiał (red.). Człowiek. Media. Edukacja. Kraków.
  • Pęczkowski, R. (2015). Mała szkoła – charakterystyka kategorii. W: R. Pęczkowski (red.). Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej. Rzeszów.
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 (Dz.U. 2014, poz. 1977).
  • Śliwerski, B. (2009). Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP. Warszawa.
  • Śliwerski, B. (2015). Edukacja (w) polityce, polityka (w) edukacji. Kraków.
  • Załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 (Dz.U. 2014, poz. 1977).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21ebeba2-3266-4115-ab11-e5ac80c4f803
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.