PL EN


2019 | 10 | 1 | 280-283
Article title

Socjoterapia w resocjalizacji osób nieprzystosowanych społecznie

Content
Title variants
EN
Sociotherapy in Social Rehabilitation of People Socially Maladjusted
Conference
Edukacja-technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule poruszona została problematyka socjoterapii w pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwości jej wykorzystania w pracy ze skazanymi w warunkach izolacji więziennej. Wychodząc od definicji socjoterapii, przypomniany został jej rodowód – praca z osobami dorosłymi oraz zaproponowany nowy koncept jej zastosowania.
EN
The paper touches upon the issue of sociotherapy in working with socially maladjusted people, with a particular focus on the possibilities of using sociotherapy with convicts serving their penalty in prison isolation. Starting with the definition of sociotherapy, we recall its origins – working with adults and proposed new concept of its usage.
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
280-283
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • Magister, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Polska
References
 • Bałandynowicz, A. (2015). Probacyjna sprawiedliwość karząca. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Bendyczak, S., Jędrzejak, K., Nowak, B., Szczepaniak, P., Urbańska, I. (1995). Wprowadzenie do metodyki pracy penitencjarnej. Kalisz: COSSW.
 • Cabeen, C.W., Coleman, J.C. (1961). Grouptherapy with Sex Offender: Description and Evaluation of Grouptherapy Program in an Institutional Setting. Journal of Clinical Psychology, 17, 122–129.
 • Jankowiak, B., Soroko, E. (2015). Diagnozowanie procesu grupowego w socjoterapii. Wskaźniki etapów rozwoju grupy socjoterapeutycznej adolescentów. W: K. Waszyńska, M. Filipiak (red.), Współczesne konteksty psychoterapii i socjoterapii. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki (s. 131–147). Poznań: Wyd. UAM.
 • Kalinowki, M. (2008). Struktura procesu resocjalizacji. W: B. Urban, J.M. Stanik (red.), Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna (s. 234–236). T. 1. Warszawa: Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Wyd. Naukowe PWN.
 • Konopczyński, M. (2009). Metody twórczej resocjalizacji. Teoria i praktyka wychowawcza. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Kuć, M. (2011). Prawne podstawy resocjalizacji. Warszawa: C.H. Beck.
 • Machel, H. (2003). Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Gdańsk: Arche.
 • Machel, H. (2008). Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski. Studium penitencjarno- -pedagogiczne. Kraków: Impuls.
 • Sawicka, K. (red.) (2010). Socjoterapia. Warszawa: KOMPENDIUM.
 • Strzemieczny, J. (1993). Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Warszawa: PTP.
 • Szałański, J. (2006). Zadania diagnozy i psychokorektury w procesie optymalnej readaptacji psychospołecznej więźniów. W: H. Machel, M. Poliwoda, M. Spryszyńska (red.), Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce – w poszukiwaniu skuteczności (s. 107–124). Gdańsk: Wyd. UG.
 • Szczepaniak, P. (2009). Znaczenie pojęcia terapii w pedagogice specjalnej. W: A. Rejzner, P. Szczepaniak, Terapia w resocjalizacji. Cz. 1: Ujęcie teoretyczne (s. 107–121). Warszawa: Żak.
 • Wardaszko-Łyskowska, H. (1966). Analiza roli socjoterapii we współczesnej psychiatrii. Warszawa: Ośrodek Wydawniczy Akademii Medycznej w Warszawie.
 • Waszyńska, K. (2013). Socjoterapeuta: osoba i specjalista. Kompetencje i kwalifikacje socjoterapeuty. W: B. Jankowiak (red.), Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i praktyka (s. 105–116). Poznań: Wyd. UAM.
 • Waszyńska, K., Bury, P., Filipiak, M. (2015). Socjoterapia a psychoterapia - refleksje teoretyczne. W: K. Waszyńska, M. Filipiak (red.), Współczesne konteksty psychoterapii i socjoterapii. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki (s. 93–115). Poznań: Wyd. UAM.
 • Wilk, M. (2014). Diagnoza w socjoterapii. Ujęcie psychodynamiczne. Sopot: GWP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21eeb456-3af9-4008-b3f8-34d8888c305b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.