Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 514 | 447-457

Article title

Doskonałość akademicka. Rola rankingów akademickich w pomiarze dokonań uniwersytetów

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ocena znaczenia rankingów akademickich w systemie szkolnictwa wyższego. Są one ważnym elementem ładu akademickiego i pełnią rolę quasi- -rynkowego mechanizmu służącego do oceny jakości procesów zachodzących na uniwersytetach. Wysoka pozycja zajmowana przez uczelnie w rankingach akademickich powszechnie jest traktowana jako dowód na jakość procesów zachodzących na uniwersytetach. Zostało to silnie zaakcentowane w dyskusjach prowadzonych w związku z reformą systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. W artykule podjęta została próba weryfikacji takiego podejścia. Zarówno rosnąca liczba takich rankingów, jak i różnice w stosowanych metodologiach powodują, iż rankingi nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co należy rozumieć przez pojęcie doskonałości akademickiej. Zarazem mogą być bardzo przydatne w działaniach podejmowanych przez uczelnie, ukierunkowanych na poprawę jakości procesów badań naukowych i kształcenia.

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-21f29f7d-3a75-4500-8d79-33a027f68b15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.