PL EN


2018 | 517 | 61-69
Article title

Lokalny wymiar funduszy europejskich w Polsce i Czechach

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia analizę wykorzystania środków unijnych przez gminy w dwóch sąsiadujących ze sobą regionach – województwie dolnośląskim (Polska) i kraju Hradec Kralove (Czechy). Łącznie przeanalizowano 580 gmin (168 po stronie polskiej i 412 po stronie czeskiej). Główne cele artykułu to analiza przestrzenna oraz wykazanie różnic w sposobie dystrybucji funduszy strukturalnych. Szczególnie próbowano zweryfikować hipotezę o efekcie skali – większej sprawności w pozyskiwaniu dotacji przez jednostki większe. Wyniki badań pozwalają na wyciągnięcie kilku kluczowych wniosków. Gminy polskie mają większy wpływ na kształtowanie polityki lokalnej, co powoduje, że pozyskują więcej środków niż ich odpowiedniki po stronie czeskiej. W naszych badaniach nie udowodniono efektu skali zarówno po stronie polskiej, jak i czeskiej, nie wykazano także istotnych zależności przestrzennych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21f45455-c084-4756-a225-4e34cbb713d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.