PL EN


2017 | 1/2017 (65), t.1 | 33 - 49
Article title

Capital – Opportunity and Danger for the Company

Authors
Content
Title variants
EN
Kapitał zewnętrzny szansą i niebezpieczeństwem dla działalności przedsiębiorst
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to assess the effectiveness of selected external sources of financing of enterprises in Poland and the influence of these decisions on the efficiency of their utilization both for the development of the enterprise as well as for the whole economy. In conclusion, the study carried out showed that, taking into account all the factors such as interest rates and the commitment period, credit, though not the cheapest solution, is the solution most accessible to the entrepreneur.
PL
Celem artykułu jest ocena efektywności wybranych zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw w Polsce oraz wpływu decyzji o wyborze źródeł finansowania na efektywność ich wykorzystania zarówno dla rozwoju przedsiębiorstwa, jak też całej gospodarki. Przeprowadzone badania wykazały, że – biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, czyli stawki oprocentowania, okres zaciągnięcia zobowiązania – kredyt, choć nie jest rozwiązaniem najtańszym, jest rozwiązaniem najbardziej dostępnym z punktu widzenia przedsiębiorcy.
Year
Pages
33 - 49
Physical description
Dates
published
2017-03-30
Contributors
References
 • Chynał, H. (2008). Kredyty bankowe i inne formy finansowania. Warszawa: Difin.
 • De Brouwer, P. (2016). Zarządzanie ryzykiem w podejściu zintegrowanym. W: M. Postuła i R. Cieślik (red.), Projekty inwestycyjne. Finansowanie, budżetowanie, ocena efektywności. Warszawa: Difin.
 • Departament Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK. (2015). Raport o pomocy de minimis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2014 roku. Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Dębski, W. (2005). Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Duliniec, A. (2007). Finansowanie przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 • Jarocka, E. (2003). Finanse przedsiębiorstw systemu bankowego budżetowego ubezpieczeń. Warszawa: Difin.
 • Kotowicz, A. (2015). Raport o sytuacji banków w 2014 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Narodowy Bank Polski. (2016). Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w II kw. 2016 r. Warszawa: NBP.
 • Nowak, W.A. (2016). The Quality of an Organization Management as a Complex Adaptive Systems. Jagiellonian Journal of Management, 2 (3), 237–248.
 • Polski Związek Faktorów. (2015). Komentarz do wyników za IV kwartał 2014. Polski Związek Faktorów.
 • Puciato, D. i Gawlik, A. (2016). Nowoczesne finanse przedsiębiorstwa hotelowego. Warszawa: CeDeWu.
 • Rutkowski, A. (2016). Zarządzanie finansami. Warszawa, PWE.
 • Skowronek-Mielczarek, A. (2007). Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. Warszawa: C.H. Beck.
 • Watson, D. i Head, A. (2013). Corporate Finance: Principles and Practice. UK: Pearson.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21f52c52-dff9-4a84-975f-bac877d56cab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.