PL EN


2020 | vol. 64, nr 8 | 118-132
Article title

The cause-and-effect relationships between the real estate market and the stock market in Poland

Authors
Content
Title variants
PL
Zależności przyczynowo-skutkowe między rynkiem nieruchomości oraz rynkiem giełdowym w Polsce
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The real estate market and the stock market are two elements of the financial market. The objective of the article is to verify if there can be established the cause-and-effect relationships between these two markets in Poland. In order to realise that goal the author verified if quotations of the WIG Real Estate index are affected by the mean transaction price of new apartments in 10 voivodeship cities, the number of apartments with the official permit to inhabit, as well as the value and number of new mortgage loans. The relationships between the WIG Real Estate and two main stock indexes quoted on the Warsaw Stock Exchange were also examined. Three Vector Auto-Regression models were formulated, and a Granger causality test was conducted. The study revealed that only lags of the number of apartments put into use did not affect the WIG Real Estate. Moreover, the time series of the mean transaction price of new apartments impacts most on the WIG Real Estate.
PL
Rynek nieruchomości i giełda to dwa elementy rynku finansowego. Celem badawczym artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy w polskich warunkach można mówić o zależności przyczynowo-skutkowej między tymi dwoma rynkami. W tym celu zweryfikowano, czy występuje istotna statystycznie zależność między indeksem WIG Nieruchomości oraz średnimi cenami transakcyjnymi nowych mieszkań w 10 miastach wojewódzkich, liczbą mieszkań oddanych do użytkowania oraz wartością i liczbą nowych kredytów hipotecznych. Ponadto zbadano, czy notowania indeksu WIG Nieruchomości są zależne od głównych indeksów giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Sformułowano trzy modele autoregresji wektorowej, przeprowadzono również test przyczynowości Grangera. Uzyskane wyniki wskazują, iż jedynie liczba mieszkań oddanych do użytkowania nie wpływa na WIG Nieruchomości. Największy wpływ na notowania indeksu WIG Nieruchomości przejawiają średnie ceny transakcyjne nowych mieszkań.
References
 • BDL. (2020). Mieszkania oddane do użytkowania. Retrieved from https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
 • Bełej, M., and Cellmer, R. (2014). The effect of macroeconomic factors on changes in real estate prices on unstable markets – response and interaction. Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia, 13(2), 5-16.
 • Biznesradar. (2020). Archiwum notowań indeksów giełdowych GPW. Retrieved from https://www.biznesradar.pl/
 • Cellmer, R., Bełej, M., and Cichulska, A. (2019). Identification of cause-and-effect relationships in the real estate market using the VAR model and the Granger test. Real Estate Management and Valuation, 27(4), 85-95.
 • Chan, K. C., and Chang, C. -H. (2014). Analysis of bond, real estate, and stock market returns in China. The Chinese Economy, 47(2), 27-40.
 • Chen, N. -K. (2001). Asset prices fluctuations in Taiwan: Evidence from stock and real estate prices, 1973 to 1992, Journal of Asian Economics, (12), 15-232.
 • Chen, M. -C., and Patel, K. (1998). House price dynamics and Granger causality: An analysis of Taipei new dwelling market. Journal of the Asian Real Estate Society, 1(1), 101-126.
 • Clayton, J., Miller, N., and Peng, L. (2010). Price-volume correlation in the housing market: Causality and comovements. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 40(1), 14-40.
 • Ding, H., Chong, T. T., and Park, S. Y. (2014) Nonlinear dependence between stock and real estate markets in China. Economics Letters, 124, 3, 526-529.
 • Farinella, J. A., Graham, E., Markowski, J., and Schuhmann, P. W. (2013). The relationships between the real estate and stock markets in Poland. Real Estate Issues, 38(2), 8-17.
 • GPW. (2020a). Opisy indeksów. Retrieved from https://www.gpw.pl
 • GPW. (2020b). Udział inwestorów w obrotach giełdowych. Retrieved from https://www.gpw.pl
 • Haas, M., and Liu J. -C. (2018). A multivariate regime-switching GARCH model with an application to the global stock market and real estate equity returns. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 22, 3, 1-27.
 • Kallberg, J. G., Liu, C. H., and Pasquariello, P. (2002). Regime shifts in Asian equity and real estate markets. Real Estate Economics, 30(2), 263-291.
 • Kufel, T. (2013). Ekonometria, rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kusideł, E. (2000a). Application of structural VAR models and impulse response function. Economic Modelling, 4, 99-113.
 • Kusideł, E. (2000b). Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania. In B. Suchecki (red.), Dane panelowe i modelowanie wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych. Łódź: Wydawnictwo Absolwent.
 • Leung, C. K.Y., and Tang, E. C. H. (2015). Speculating China economic growth through Hong Kong? Evidence from stock market IPOs and real estate markets. International Real Estate Review, 18 (1), 45-87.
 • Liow, K. H. (2012). Co-movements and correlations across Asian securitized real estate and stock markets. Real Estate Economics, 40(1), 97-129.
 • Liow, K. H., and Schindler, F. (2014). An assessment of the relationship between public real estate and stock markets at the local, regional, and global levels. International Real Estate Review, 17(2), 157-202.
 • Liu, Y. -S., and Su, C. -W. (2010). The relationship between the real estate and stock markets of China: Evidence from a nonlinear model. Applied Financial Economics, 20(22), 1741-1749.
 • Lou, T. (2017). Nonlinear causality relationship between stock and real-estate returns in PIGS countries: wealth effect or credit-price effect. Applied Economics Letters, 24(11), 736-741.
 • Luchtenberg, K. F., and Seiler. M. J. (2014). Did the recent financial crisis impact integration between the Real Estate and Stock Markets? Journal of Real Estate Portfolio Management, 20(1), 1-20.
 • NBP. (2020). Ceny transakcyjne mieszkań z rynku pierwotnego. Retrieved from https://www.nbp.pl
 • Okunev, J., Wilson, P., and Zurbruegg, R. (2000). The causal relationship between Real Estate and Stock Markets. Journal of Real Estate Finance and Economics, 21(3), 251-261.
 • Okunev, J., Wilson, P., and Zurbruegg, R. (2002). Relationships between Australian real estate and stock market prices – a case of market inefficiency. Journal of Forecasting, 21(3), 181-192.
 • Subrahmanyam, A. (2007). Liquidity, return and order-flow linkages between REITs and the stock market. Real Estate Economics, 35(3), 383-408.
 • Wójcik, A. (2009). Wykorzystanie modeli wektorów-autoregresyjnych do modelowania gospodarki Polski. Prace Naukowe Uniwersytet Ekonomicznego we Wrocławiu, (76), 209-218.
 • ZBP. (2020). Raporty AMRON-SARFiN, II kwartał 200-I kwartał 2020. Retrieved from https://www.amron.pl
 • Żelazowski, K. (2011). Regionalne zróżnicowanie cen i ich determinant na rynku mieszkaniowym w Polsce. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 19(3), 97-108.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21f91090-e6b0-43b5-b48a-9615983bfd56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.