PL EN


2012 | 10 | 40-58
Article title

Działalność Rady Książki w Polsce (1945–1947)

Content
Title variants
EN
The activity of the Book Council in Poland (1945–1947)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Book Council was established in Poland in 1937. Its aim was to bring about the cooperation of institutions that professionally deal with books: the authors, printers, editors, publishers, booksellers, librarians and educationists. After World War II the Book Council was reactivated by the ordinance of the Minister of Education dated September 20, 1945. The responsibilities of the Council were restricted to three tasks: general politics of publishing, the amendment of the copyright as well as the readership and book propaganda. Three Committees were appointed: the Committee for Publishing Plan and Book Production, the Copyright Committee and the Committee for Organizing the Book Week. The aim of this article is to present the activities of the abovementioned Book Council Committees and the evaluation of the legitimacy of the Council’s existence from the point of view of their members (the vice-director Jan Muszkowski and secretary Jan Rosner). The primary sources of information were the documents from the years 1945–1947 kept in the manuscript collection of the Library of the University of Łódź (the legacy from Professor Jan Muszkowski, documents referring to the Book Council) and the documents from the Book Science Documentation Institute of the National Library (Book Council Files).
Keywords
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
References
  • Bromberg A., Książki i wydawcy. Ruch wydawniczy w Polsce Ludowej w latach 1944–1965, Warszawa 1966
  • Jarosz D., Święto książki z wielką polityka w tle (Dni Oświaty w maju 1946 r.), [w:] Bibliologia polityczna, praca zbiorowa pod redakcją D. Kuźminy, Warszawa 2011, s. 265-273
  • Kempa A. (red.), Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917–2000, Warszawa 2001
  • Kondek S.A., Papierowa rewolucja. Oficjalny obieg książek w Polsce w latach 1948–1955, Warszawa 1999
  • Kondek S.A., Władza i wydawcy. Polityczne uwarunkowania produkcji książek w Polsce w latach 1944–1949, Warszawa 1993
  • Korczyńska-Derkacz M., Państwowy Instytut Książki (1946–1949) i jego rola w rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce, Wrocław 2011
  • Wandachowicz B., Włodzimierz Pfeiffer – kreatywny księgarz, dokumentalista, „Biuletyn Informacji Bibliotecznych i Kulturalnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi”, R. 15: 2011, nr 10, s. 12–14
  • Zaremba J., Było i tak, Wrocław 1976
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21fa23a8-3398-4f4c-9d85-4473f6958850
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.