PL EN


Journal
2015 | 13 | (2)25 | 65-81
Article title

Rok jagnięcia. Kilka uwag na temat przyjaźni Zbigniewa Herberta i Czesława Miłosza

Title variants
EN
A Year of the Lamb. Some remarks on the topic of Czeslaw Milosz and Zbigniew Herbert’ mutual friendship
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is dedicated to one of the most important discussions in the history of Polish literature of 20th century: a long dispute between Zbigniew Herbert and Czeslaw Milosz, which found its spectacular end in the 90-ties, but had been started in the middle of the 60-ties. Apart of a personal friendship and later on a kind of Hassliebe, which tied both poets for decades, this dispute show us some fundamental differences in the understanding of Polish tradition and patriotism. The author describes among other facts Zbigniew Herbert’s intention of writing a book entitled A Year of a Lamb, which was assumed as a kind of the answer for Milosz’es diary A Year of the Hunter.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
References
 • A. Biskupski, Miłosz – Herbert: Poznanie dobra i zła – Potęga smaku (albo o pięknie), w: Herbert i znaki czasu. Colloquia Herbertiana, tom I, pod red. E. Feliksiak, M. Lesia, E. Sidoruk, Białystok 2001.
 • B. Carpenter, Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert: poeta wygnania i poeta powrotu, w: Literatura polska na obczyźnie, Londyn 1988.
 • B. Carpenter, Wymiar etyczny i metafizyczny świadectwa w poezji Zbigniewa Herberta i Czesława Miłosza, „Teksty Drugie” 2004, nr 6.
 • K. Dybciak, Poezje – pokolenia – światopoglądy. Miłosz i Herbert, w: Polska liryka religijna, Lublin 1983.
 • A. Fiut, Ukryty dialog, w: tegoż, W stronę Miłosza, Kraków 2004.
 • M. Nowak, Spór i dialog poetów. Herbert i Miłosz w świetle korespondencji, „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 2.
 • D. Opacka-Walasek, Herbert a Miłosz. Różne artykulacje pamięci, w: tejże, „…pozostać wiernym niepewnej jasności”. Wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta, Katowice 1996.
 • M. Urbanowski, Jeż i słoń, w: tegoż, Żołnierze i dezerterzy: szkice o literaturze polskiej 1991-2006, Kraków 2007.
 • Z. Zarębianka, Spór o wartości? Herbert – Miłosz, w: Dialog i spór: Zbigniew Herbert a inni poeci i eseiści, pod red. J. M. Ruszara, Lublin 2006.
 • A. Zawada, Wobec mimesis: Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert, w: Muzy i Hestia. Studia dedykowane Profesor Ludwice Ślękowej, Wrocław 1999.
 • M. Szymański, Spór Zbigniewa Herberta z Czesławem Miłoszem: postawy, recepcja, interpretacja, praca magisterska, Uniwersytet Warszawski 2010.
 • A. Franaszek, Porwane akordy. Tragiczny wymiar życia i twórczości Herberta, w: Nagła wyspa. Studia i szkice o pisarstwie Zbigniewa Herberta, red. naukowa P. Próchniak, Lublin 2015.
 • Z. Herbert, [Śnił mi się znowu Miłosz...], „Kwartalnik Artystyczny” 2013, nr 2.
 • J. Iwaszkiewicz, Portrety na marginesach, Warszawa 2004.
 • A. Kosińska, Miłosz w Krakowie, Kraków 2015.
 • Z. Herbert, J. Turowicz, Korespondencja, Kraków 2005.
 • Herbert i „Kochane zwierzątka”. Listy zebrała i komentarzem opatrzyła M. Czajkowska, Warszawa 2006.
 • Z. Herbert, Elegy of Fortinbras, „Encounter”, August 1961.
 • A. Franaszek, Miłosz. Biografia, Kraków 2011.
 • Z. Herbert, Herbert nieznany. Rozmowy, Warszawa 2008.
 • Z. Herbert, Prolog, „Tygodnik Powszechny” 1969, nr 51-52.
 • Z. Hertz, Listy do Czesława Miłosza 1952-1979, Paryż 1992.
 • J. Giedroyc, Cz. Miłosz, Listy 1964-1972, Warszawa 2011.
 • Debata poetów „Tygodnik Powszechny” 2011, nr 44.
 • Najważniejsza była poezja. Potem sztuka i ludzie. Z Katarzyną Herbert rozmawia M. A. Potocka, w: Twarze. Katalog wystawy rysunków Z. Herberta, Kraków 2015.
 • Cz. Miłosz, Rok myśliwego, Kraków 2001.
 • Z. Herbert, Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998, t. II, Warszawa 2008.
 • Z. Herbert, H. Elzenberg, Korespondencja, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21ffe433-b948-4129-bb53-0d4b1c5f55ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.