PL EN


2013 | 2(34) | 187-200
Article title

Ranking produktów strukturyzowanychwyemitowanych na polskim rynku finansowymw latach 2001-2010

Content
Title variants
EN
Ranking structured products issued on the Polish financial market in 2001-2010
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest opracowanie i scharakteryzowanie rankingu produktów strukturyzowanych wyemitowanych na polskim rynku kapitałowym w latach 2001-2010. Zaprezentowane w artykule produkty strukturyzowane stanowią alternatywę dla dotychczasowych form inwestycji. Ich zaletą jest wielka elastyczność w sposobie konstrukcji i budowy. Selekcję najbardziej atrakcyjnych produktów strukturyzowanych, których subskrypcja zakończyła się w roku 2009 lub 2010, wykonano opierając się na syntetycznym mierniku rozwoju, bazującym na następujących cechach: czas trwania produktu, minimalna kwota inwestycji w produkt, stopień ochrony kapitału.
EN
The purpose of this article is to develop and characterize ranking structured products issued in the Polish capital market from the year 2001 to 2010. Structured products presented in the article are an alternative to existing forms of investment. Their advantage is a great flexibility in the design and construction process. Selection of the most attractive structured products, whose subscription was completed in 2009 or 2010, are made on the basis of synthetic measure of development, based on the following characteristics: the duration of the product, the minimum amount of investment in the product, the degree of capital protection
Year
Issue
Pages
187-200
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
  • Banach M., Jak wybrać produkt strukturyzowany i na nim zarobić?, PRNews.pl [30.09.2012].
  • inwestycje.pl/produkty_strukturyzowane [30.09.2012].
  • Łuniewska M., Tarczyński W., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, WN PWN, Warszawa 2006.
  • Morrison D.F., Wielowymiarowa analiza statystyczna, PWN, Warszawa 1990.
  • www.gpw.pl [30.09.2012].
  • www.structus.pl [30.09.2012].
  • Zaremba A., Produkty strukturyzowane. Inwestycje nowych czasów, Helion, Gliwice 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22042634-ae02-4f6f-8b45-2750efb9ef04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.