PL EN


2013 | 2 | 6 | 445-458
Article title

Regulacja wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji a pokrzywdzenie akcjonariuszy mniejszościowych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia problematykę regulacji wezwań na polskim rynku kapitałowym. W pierwszej części opisano przepisy dyrektywy w sprawie ofert przejęcia jako głównego aktu prawa europejskiego regulującego tę problematykę, a w drugim rozdziale dokonano krytycznej analizy obowiązujących przepisów prawa polskiego. Wskazano, że polskie regulacje stanowią wadliwą implementację przepisów europejskich, nie realizują celu tychże przepisów i stwarzają duże ryzyko pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych. W trzeciej części przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań empirycznych dotyczących wezwań ogłoszonych na polskim rynku kapitałowym w okresie pięciu lat. Analiza dostarczyła odpowiedzi na pytania o rozmiary polskiego rynku przejęć giełdowych, strukturę wezwań oraz skalę zjawiska pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych.
Year
Volume
2
Issue
6
Pages
445-458
Physical description
Contributors
  • Polish mandatory bid regulations and the detriment of minority shareholders Mgr, Instytut Allerhanda, Plac Sikorskiego 2/7, 31-115 Kraków
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22061233-a5a1-4025-8494-fbaf481c692d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.