PL EN


2016 | 43 | 3(504) | 1-7
Article title

MODELE POLITYKI SPOŁECZNEJ W EUROPIE I ICH SKUTECZNOŚĆ – TEORIA A PRAKTYKA

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
SOCIAL POLICY MODELS IN EUROPE AND THEIR EFFICIENCY – THEORY AND PRACTICE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu było dokonanie analizy najczęściej występujących w literaturze modeli polityki społecznej i metod oceny ich skuteczności oraz zaproponowanie na podstawie wyników tej analizy własnej metody oceny skuteczności krajowych polityk społecznych, realizowanych w Europie. Metoda ta bazowała na dwóch wymiarach: sprawiedliwości społecznej oraz efektywności ekonomicznej oraz sześciu miernikach (zmiennych). Analiza empiryczna obejmowała lata 2004–2013 i dotyczyła 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz trzech krajów EFTA: Islandii, Norwegii i Szwajcarii. Okazało się, że w analizowanej grupie 31 krajów dominowały rozwiązania sprawiedliwe i efektywne (13 krajów) oraz niesprawiedliwe i nieefektywne (10 krajów).
EN
The first goal of this article was the analysis of the most popular classifications of social policy models and methods of evaluating their efficiency. The second goal was to propose an own method of measuring the efficiency of national social policies, present in Europe. This method was based on two dimensions (social equity and economic efficiency) and six indica­tors. Empirical analysis covered the 2004–2013 period and applied to 28 member countries of the European Union and three EFTA countries: Iceland, Norway and Switzerland. It turned out that the majority of analyzed countries fell either into the “equal and efficient” category (13 countries) or the “unequal and inefficient” category (10 countries).
Year
Volume
43
Issue
Pages
1-7
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
  • Anioł W. (2010), Europejska polityka społeczna – podejście teoretyczne, „Polityka Społeczna”, nr 10, s. 1–5.
  • Boeri T. (2002), Let Social Policy Models Compete and Europe Will Win, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge.
  • Esping-Andersen G. (1990), The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton University Press, Princeton.
  • Księżopolski M. (2008), Polityka społeczna w różnych krajach i modele polityki społecznej, w: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna, PWN, Warszawa.
  • Księżopolski M. (2012), Skuteczność modeli polityki społecznej w rozwiązywaniu problemów ludzi starych, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 18, s. 13–37.
  • Rosati D. (2009), Europejski Model Społeczny. Osiągnięcia, problemy i kierunki zmian, w: D. Rosati (red.), Europejski Model Społeczny – doświadczenia i przyszłość, PWE, Warszawa.
  • Sapir A. (2005), Globalization and the Reform of European Social Models, Blackwell Publishing, Oxford.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2207a6e6-290c-4bc1-a54a-77f3dea918e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.