PL EN


2014 | 5 | 2 | 87-97
Article title

Impact of Tense on the Interpretation of Bi-Aspectual Verbs in Czech

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper is concerned with the interpretation of the so-called bi-aspectual verbs in contemporary Czech. In the first part, a theoretical account of bi-aspectual verbs in the aspectual system of Czech is introduced and three main areas of the research of bi-aspectual verbs are identified: (1) formation of bi-aspectual verbs, (2) mono-aspectualization process, (3) functioning of bi-aspectual verbs. In the second part of the paper, a simple but efficient method for the analysis of the interpretation of (borrowed) bi-aspectual verbs and a pilot experiment on the interpretation of Czech bi-aspectual verbs are presented. It has been found that the tense of the verb is a very strong factor which influences the interpretation of bi-aspectual verbs: there is a significant tendency to interpret present tense form as imperfective and past tense form a perfective. There are other factors which play an important role in the interpretation of the bi-aspectual verbs. Based on the results, we suggest that these are (at least) semantics of the verb (i.e. the difference durative vs. instantaneous) and subject number.
CS
Studie se zabývá interpretací tzv. obouvidových sloves v současné češtině. První část pojednává z teoretického hlediska o postavení těchto sloves v rámci vidového systému češtiny a identifikuje tři hlavní oblasti výzkumu obouvidových sloves: (1) vznik obouvidových sloves, (2) proces vidového vyhraňování, (3) fungování obouvidových sloves. V druhé části článku je představena jednoduchá a efektivní metoda analýzy interpretace (cizích) obouvidových sloves a prezentovány jsou rovněž výsledky pilotního experimentu zaměřeného na interpretaci obouvidových sloves v češtině. Ukazuje se, že velmi silným faktorem, který ovlivňuje interpretaci obouvidových sloves, je gramatický čas slovesa: existuje silná tendence interpretovat obouvidová slovesa v přítomném čase jako nedokonavá a v minulém čase jako dokonavá. Interpretaci obouvidových sloves ovlivňují i další faktory. Předkládané výsledky poukazují na to, že těmito faktory jsou (přinejmenším) sémantika slovesa (tj. rozdíl durativní vs. instanciální sloveso) a číslo subjektu.
Contributors
author
  • Institute of Czech Language and Theory of Communication
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-220d2c9e-f015-4560-b155-a06db7f4b6ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.