PL EN


2014 | 35 | 2 | 61-70
Article title

Die anthropologischen Aspekte der Umweltkriese

Authors
Content
Title variants
EN
Anthropological aspects of the environmental crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Punktem wyjścia artykułu jest rozpoznanie antropologicznego charakteru kryzysu środowiskowego. Zawiera ono informacje na temat zakresu uwikłania człowieka w ten kryzys. Dotyczą więc one najpierw człowieka jako przedmiotu kryzysu środowiskowego, następnie człowieka jako podmiotu kryzysu środowiskowego i wreszcie człowieka jako gwaranta opanowania i przezwyciężenia kryzysu środowiskowego. W pierwszym przypadku chodzi o wskazanie na człowieka jako ofiarę tego kryzysu, a więc na istotę doświadczającą jego negatywnych skutków w wymiarze cielesnym, psychicznym i duchowym. W drugim przypadku chodzi o wskazanie na człowieka jako głównego sprawcę tego kryzysu, a więc na uwarunkowane biologicznie i kulturowo nadużycia człowieka względem środowiska naturalnego. W trzecim przypadku chodzi zaś o wskazanie na człowieka jako jedynego gwaranta opanowania i przezwyciężenia kryzysu środowiskowego. Celem przezwyciężenia kryzysu ekologicznego jest zaś ukształtowanie człowieka przyjaznego środowisku naturalnemu i zarazem uczynienie środowiska naturalnego przyjaznym człowiekowi.
DE
The starting point of this article is recognizing the anthropological character of the environmental crisis. It contains information about the scope of human involvement in this crisis. The articles concerns first, man as the object of the environmental crisis then, man as the subject of the environmental crisis and finally, man as the guaranteed master of overcoming the environmental crisis. The first case considers man as a victim of the crisis and therefore, discusses his experience of its negative effects on the bodily, psychological and spiritual dimensions. The second case indicates man as the main perpetrator of the crisis and therefore, focuses on the biologically and culturally conditioned human abuse with respect to the environment. The third case refers to man as the sole guarantor of taking control and overcoming the environmental crisis. The main goal here is formation of natural environment friendly to man, and a man friendly to his natural environment.
Year
Volume
35
Issue
2
Pages
61-70
Physical description
Dates
published
2014-05-31
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22180518-401b-4cfa-bca1-bf33342212ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.