PL EN


2014 | 188 | 275-292
Article title

Development of the Business Intelligence on the Basis of Semantic Knowledge Processing Methods Concept and Agent Solutions in Knowledge-Based Organizations

Content
Title variants
PL
Rozwój systemów Business Intelligence na tle koncepcji semantycznych metod przetwarzania wiedzy oraz rozwiązań agendowych w organizacjach opartych na wiedzy
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano wybrane aspekty rozwoju systemów informatycznych w organizacjach opartych na wiedzy. W szczególności podjęto problematykę rozwoju systemów Business Intelligence w obszarze zastosowania systemów agentowych oraz semantycznych metod reprezentacji wiedzy. W części pierwszej ukazano podstawowe zagadnienia dotyczące wiedzy, organizacji opartej na wiedzy oraz zarządzania wiedzą. Dalej przedstawiono rozwój systemów BI w kierunku zastosowania semantycznych metod reprezentowania ich zasobów. W ostatniej części zaprezentowano zagadnienia dotyczące wpływu omawianych teorii na modelowanie i stosowalność agentów programowych oraz zaproponowano elementy ontologii w notacji OWL opisującej powiązanie systemu agentowego z systemem BI.
Year
Volume
188
Pages
275-292
Physical description
Contributors
References
 • Bologa A., Bologa R.: Business Intelligence Using Software Agents. "Database Systems Journal" 2011, Vol. II, No. 4, pp. 31-42.
 • Etcheverry L., Vaisman A.: QB4OLAP: A New Vocabulary for OLAP Cubes on the Semantic Web. In: J.F. Sequeda, A. Harth, O. Hartig (eds.): Proceedings of the Third International Workshop on Consuming Linked Data (COLD 2012), in conjunction with the 11th International Semantic Web Conference 2012 (ISWC 2012). Boston, MA, USA, November 12, 2012.
 • Franklin S., Graesser A.: Is It an Agent, or just a Program: A Taxonomy for Autonomous Agents. In: J.P. Muller, M.I. Wooldridge, N.R. Jennings (eds.): Intelligent Agents 3. Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 1193, Springer, Berlin 1997.
 • Grabowski M., Zając A.: Dane, informacja, wiedza - próba definicji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009, nr 798, pp. 99-116.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Zarządzanie wiedzą w organizacjach. "e-mentor" 2008, No. 5(27).
 • Happel H.J., Stojanovic L.: Ontoprocess - A Prototype for Semantic Business Process Verification Using SWRL Rules. 3rd European Semantic Web Conference (ESWC2006), 2006.
 • Jennings N., Wooldridge M.: Software Agents. "IEE Review", January 1996, pp. 17-20.
 • Kozmina N., Solodovnikova D.: Towards Introducing User Preferences in OLAP Reporting Tool. BIR 2011 International Workshops and Doctoral Consortium, Riga, Latvia, October 6, 2011, pp. 209-222.
 • Leidner D., Alavi M.: Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research. "INSEAD-MIS Quarterly" 2001, Vol. 25, pp. 107-136.
 • Luck M., Ashri R., d'Inverno M.: Agent-Based Software Development (Agent-Oriented Systems). Artech House, 2004.
 • Mikuła B.: Organizacje oparte na wiedzy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006. Available: http://cytaty.mfiles.pl/index.php/ author/749/0/Bogusz_Miku%C5%82a.
 • Montana J.: The Legal System and Knowledge Management. "Information Management Journal" 2000, Vol. 34, Iss. 3.
 • Nelson G.: Business Intelligence 2.0: Are We There Yet? Proceedings of the SAS® Global Forum 2010 Conference, SAS Institute Inc., Cary, NC 2010.
 • Sell D., Silva D.C., Beppler F.D., Napoli M., Ghisi F.B., Pacheco R.C.S., Todesco J.L.: SBI: A Semantic Framework to Support Analytical Tools. In: Semantic Web Conference. Ontology-supported Business Intelligence (OBI 2008). Karlsruhe (Germany) 2008.
 • Sołtysik-Piorunkiewicz A., Żytniewski M.: Software Agent Societies for Process Management in Knowledge-Based Organization. Proceedings of the 14th European Conference on Knowledge Management, Vol. 2, ACPI, UK, 2013, pp. 661-669.
 • Stanek S. (ed.): Modele hybrydowe w podejmowaniu finansowych decyzji gospodarczych. Wydawnictwo AE, Katowice 2005.
 • Stanek S., Żytniewski M., Kopka B., Kostrubała S., Orlikowska A.: Human Resources Management Supported by the Software Agent Technology. University of Economics, Katowice 2011.
 • Wang. R.: Research Report: Rethink Your Next Generation Business Intelligence Strategy. Available: http://blog.softwareinsider.org/2010/06/28/ tuesdays-tip-rethink-your-next-gen-business-intelligence-strategy/.
 • Żytniewski M.: Aspects of the Knowledge Management System's Life Cycle with the Use of Software Agents' Society. In: M. Pańkowska, H. Sroka (eds.): Cognition and Creativity Support Systems. University of Economics, Katowice 2013.
 • http://businessintelligence.com/business-intelligence-cannot-exist-withoutknowledge- management/ (01.10.2012).
 • http://www.omg.org/spec/CWM/1.1/ (03.10.2012).
 • http://www.cubist-project.eu/uploads/media/CUBIST_factsheet_short.pdf (12.10.2012).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2218dd26-621e-47ec-84a5-554cb65d051c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.