PL EN


2018 | 60 | 121-139
Article title

Biblioterapia w psychoterapii indywidualnej i grupach wsparcia kobiet zmagających się z problemem niepłodności

Content
Title variants
EN
Bibliotherapy in Individual Psychotherapy and Support Groups of Women Struggling with Infertility
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono podstawowe założenia teoretyczne i metodologiczne na temat zastosowania biblioterapii (z użyciem tekstów biblijnych oraz literatury współczesnej) w psychoterapii indywidualnej i grupowej kobiet dotkniętych problemem niepłodności. Biblioterapia jako środek wspierający proces psychoterapeutyczny nie tylko pozwoli niepłodnym uzyskać wgląd w przeżywaną aktualnie trudną sytuację życiową, ale także odreagować tłumione i nieuświadomione emocje, a w końcu nadać własnej niepłodności jednostkowy sens pozbawiony powierzchownych schematów i zewnętrznych wpływów.
EN
This article presents basic theoretical and methodological assumptions on the use of bibliotherapy (with the use of biblical texts and modern literature) in individual therapy and support groups of women struggling with infertility. Bibliotherapy as an agent that supports the therapeutic process, not only allows infertile to gain insight into the current life situation, but also to relieve suppressed and unconscious emotions and, finally, to give the patient’s own infertility a unitary meaning, devoid of superficial schemes and external influences.
Year
Volume
60
Pages
121-139
Physical description
Dates
published
2019-05-24
Contributors
References
 • Bartnicki R., Kłósek K., Metody interpretacji Nowego Testamentu, Kraków 2014.
 • Bartosz B., Doświadczenie macierzyństwa. Analiza narracji autobiograficznych, Wrocław 2002.
 • Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1982.
 • Borecka I., Biblioterapia. Przewodnik metodyczny dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, Olsztyn 1991.
 • Borecka I., Biblioterapia: teksty terapeutyczne, konspekty i scenariusze zajęć, Gorzów Wielkopolski 2002.
 • Borecka I., Książki, które pomagają żyć. Rewalidacja i terapeutyczna funkcja książki w zakładach opieki zdrowotnej i społecznej, Warszawa 2002.
 • Bidzan M., Psychologiczne aspekty niepłodności, Kraków 2006.
 • Cyrklaff M., Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia, Toruń 2014.
 • Czernianin W., Teoretyczne podstawy biblioterapii, Wrocław 2008.
 • Doboszyńska A., Kuczmierowska J., Kwaśniewska J., Nadzieja na nowe życie, Kraków 2015.
 • Fanpage Fundacji Instytutu Nadziei, [online]. Dostępny w World Wide Web: https:// www.facebook.com/Fundacja-Instytut-Nadziei-295715490842716/ [dostęp: 19.06.2018].
 • Gałdowa A., Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości, Kraków 1999, s. 157.
 • Instytut Rodziny, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.instytut-rodziny.pl/my-sami/ [dostęp: 15.06.2018].
 • Konieczna E., Biblioterapia w praktyce. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów, Kraków 2005.
 • Kruszewski T., Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych, Toruń 2006.
 • Kruszewski T., Biblioterapia wobec ludzi dotkniętych niepłodnością, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” 2005, r. V, nr 4, s. 64–77.
 • Kruszewski T., Rola książki w procesie rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 2003, nr 56, s. 33–35.
 • Lipowska-Hajduk M., [online]. Dostępny w World Wide Web: http://birthintobeing.com.pl/o-mnie/ [dostęp: 15.06.2018].
 • Molicka M., Biblioterapia i bajkoterapia. Rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie, Poznań 2011.
 • Morgan A., Terapia narracyjna. Wprowadzenie, Warszawa 2011.
 • Niepłodność, [online]. Dostępny w World Wide Web: https://pl.wikipedia.org/wiki/Niep%C5%82odno%C5%9B%C4%87 [dostęp: 15.06.2018].
 • Niepłodność: definicja, podział, metody leczenia, [online]. Dostępny w World Wide Web: https://endogin.wum.edu.pl/sites/endogin.wum.edu.pl/files/nieplodnosc.pdf [dostęp: 29.08.2017].
 • Orzeszyna J., Teologiczno-moralny aspekt niepłodności w małżeństwie, Kraków 2005.
 • Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzami biblistów polskich, Warszawa 1999.
 • Pawelec B., In vitro. Ważne rozmowy na trudny temat, Warszawa 2015.
 • Pawelec B., strona główna www przychodni lekarskiej Novum, [online]. Dostępny w World Wide Web: https://www.novum.com.pl/pl/o-novum/lekarze/bogda-pawelec/ [dostęp: 15.06.2018].
 • Pawelec B., Opowieści terapeutyczne o niepłodności, Łódź 2007.
 • Pawłowski Z., Hermeneutyczna metoda opowiadania we współczesnej egzegezie, „Collectanea Theologica” 1992, vol. 62, nr 1.
 • Stachula M., Idealna, Kraków 2016.
 • Stowarzyszenie na rzecz Doskonalenia Współczesnych Metod Diagnostyki i Leczenia Niepłodności „Dziecko”, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://bazy.ngo.pl/profil/97749/Stowarzyszenie-na-rzecz-Doskonalenia-Wspolczesnych-Metod-Diagnostyki-i-Leczenia-Nieplodnosci-Dziecko [dostęp: 15.06.2018].
 • Stowarzyszenie Nasz Bocian, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nasz-bocian.pl/ [dostęp: 15.06.2018].
 • Straś-Romanowska M., Bartosz B., Żurko M., Badania narracyjne w psychologii, Warszawa 2010.
 • Szulc W., Terapia narracyjna – powrót do przeszłości, [w:] Książki, które pomagają żyć. Rewalidacja i terapeutyczna funkcja książki w zakładach opieki zdrowotnej i społecznej, red. E.B. Zybert, Warszawa 2002.
 • Szymik S., Współczesne modele egzegezy biblijnej, Lublin 2013.
 • Tokarska U., Narracja autobiograficzna w terapii i promocji zdrowia, [w:] Narracja jako sposób rozumienia świata, red. J. Trzebiński, Gdańsk 2002.
 • Trzebiński J., Narracja jako sposób rozumienia świata, Gdańsk 2002.
 • Woźniczka-Paruzel B., Biblioterapia i czytelnictwo w środowiskach osób niepełnosprawnych, Toruń 2001.
 • Woźniczka-Paruzel B., Biblioterapia w środowisku współuzależnionych z grupy Al-Anon (od teorii do działań profilaktycznych), Toruń 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2228c0e6-e7d7-4a4d-b57c-9d645c81eb22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.