PL EN


2016 | 4 | 38-55
Article title

Obiekty infrastruktury sportowej jako atrakcja turystyczna międzywojennej Warszawy

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
elem niniejszego artykułu jest analiza wpływu infrastruktury sportowej powstającej w Warszawie lat międzywojennych na atrakcyjność turystyczną tego miasta. Praca oparta jest na materiale źródłowym, w tym przede wszystkim przewodnikach turystycznych, źródłach drukowanych oraz prasie lat trzydziestych XX w. Ze względu na specyfikę źródeł, autor skupia się na wykorzystaniu realizowanych kompleksów sportowych Warszawy w promocji miasta, w mniejszym stopniu stara się odpowiedzieć na pytanie, na ile powstające obiekty rzeczywiście ożywiły ruch turystyczny. Analiza posiadanych materiałów prowadzi do wniosków, iż rozwój infrastruktury sportowej wpływał pozytywnie na atrakcyjność miasta, a jego najbardziej reprezentacyjne obiekty (CIWF, stadion Wojska Polskiego, tor wyścigowy na Służewcu) były intensywnie eksploatowane w propagandzie turystycznej. Jednocześnie poczyniona jest konstatacja, iż obiekty te w czasach współczesnych albo utraciły swą atrakcyjność turystyczną, albo też musiały ulec głębokim przekształceniom, aby ją zachować.
Keywords
Year
Issue
4
Pages
38-55
Physical description
Dates
online
2016-06-01
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
References
 • „Bluszcz”, 1934
 • „Gazeta Polska”, 1934
 • „Gazeta Warszawska Poranna”, 1927
 • „Jeździec i Hodowca”, 1937, 1939
 • „Kurier Warszawski”, 1937
 • „Przegląd Sportowy”, 1932
 • Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej, oddział Archiwum Państwowego w Warszawie: zespół „Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 1928 – 1939”, nr inw. 1033
 • Berbeka J., 2013, Ewolucja form i roli obiektów sportowych w turystyce miejskiej, [w:] T. Żabińska (red.), Turystyka miejska. Prawidłowości i determinanty rozwoju, wyd. UE, Katowice, s. 9-20
 • Bibliografia Warszawy, t. V. Wydawnictwa ciągłe 1919-1928, 1977, J. Durko et all. (red.), Ossolineum, Wrocław.
 • Bibliografia Warszawy, t. VI. Wydawnictwa ciągłe 1929-1939. Wojna i okupacja 1939-1944, 1984, J. Durko et all (red.), Ossolineum, Wrocław
 • Chudoba T., 1998, Wprowadzenie do teorii turystyki, wyd. AWF, Warszawa
 • Cohen E., 1972, Towards a Sociology of International Tourism. „Social Research”, nr 39, s. 164–182
 • Danysz-Fleszarowa R., Kołodziejczyk J., 1938, Warszawa. Przewodnik krajoznawczy, wyd. PTK, Warszawa
 • Dorcz W., 2015, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Przewodnik, Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa
 • Gawkowski R., 2007, Infrastruktura sportowa międzywojennej Warszawy – zarys tematyki [w:] J. Chełmecki (red.), Społeczno – edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Wychowanie patriotyczne przez sport, t. II, wyd. AWF, Warszawa, s. 185-192
 • Janowski A., 1934, W stolicy, wyd. Gebethner i Wolff, Warszawa
 • Janowski A., Danysz – Fleszarowa R., 1930, Biblioteczka Wycieczkowa. Mały Przewodnik po Warszawie, wyd. PTK, Warszawa
 • Jesteśmy w Warszawie. Przewodnik literacki po stolicy. Praca zbiorowa staraniem Związku Zawodowego Literatów Polskich, 1938, wyd. m.st. Warszawy, Warszawa
 • Kelus A., 1933, The Central Institute of Physical Education: Warsaw, Poland. Guide. Drukarnia Gospodarcza, Warszawa
 • Kelus A., 1933,CIWF – informator, Drukarnia Gospodarcza, Warszawa
 • Kornak A.S (red.), 1996, Zarządzanie turystyką, PWN, Warszawa
 • Kruczek Z., 2002, Atrakcje turystyczne. Metody oceny ich odbioru – interpretacja, „Folia Turistica”, nr 13, s. 37-61
 • Kruczek Z., 2011, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, wyd. Proksenia, Kraków
 • Landau Z., Tomaszewski J., 1999, Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939, Książka i Wiedza, Warszawa
 • Lenartowicz M., Mosz J., 2012, Społeczne funkcje i konsekwencje funkcjonowania dużych obiektów sportowych – tradycja i współczesność, „Turystyka i Rekreacja”, t. VIII, s. 31-39
 • Lew A., 1987, A Framework of Tourist Attraction Research. „Annals of Tourism Research”, nr 14, s. 533–575
 • Lundberg D., 1985, The Tourist Business, Van Nostrand Reinhold, New York
 • Majewski J. S., 2005, Kieszonkowy przewodnik – Warszawa od środka, wyd. RM, Warszawa
 • Majewski J. S., 2015, Kieszonkowy przewodnik. Warszawa, wyd. 3, wyd. RM, Warszawa
 • McCannell D., 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Wyd. Literackie Muza S.A., Warszawa
 • Mosz J., 2011, Pojęcie „dziedzictwa kulturowego” w obszarze turystyki, „Turystyka i Rekreacja”, t. VII, s. 5-11
 • Mosz J., Femiak J., 2007, Obiekty sportowe jako źródło atrakcyjności świata sportu i podstawa tożsamości lokalnej – historia i współczesność [w:] J. Nowocień (red.), Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Wychowanie patriotyczne przez sport, t. I, wyd. AWF, Warszawa, s. 94-99
 • Nowacki M., 1999, Atrakcje turystyczne, dziedzictwo i jego interpretacja – jako produkt turystyczny, „Problemy Turystyki”, t. XXII, nr 2, s. 5-12
 • Nowacki M., 2003, Rola interpretacji dziedzictwa w zarządzaniu atrakcjami turystycznymi. „Problemy Turystyki”, t. XXIII, nr 3–4, s. 35–47
 • Orłowicz M., 1937, Co zwiedzać w Polsce. Wskazówki dla turystów, wyd. Ministerstwo Komunikacji/Orbis,Warszawa
 • Orłowicz M., 1937, Ilustrowany przewodnik po Warszawie i okolicy, wyd. 3, Biblioteka Polska,Warszawa
 • Potrzuski K., 2015, Reprezentacyjny stadion sportowy na warszawskich Szczęśliwicach – niezrealizowany projekt wizytówki sportowej międzywojennej stolicy [w:] J. Nowocień, K. Zuchora (red.) Praktyczny i teoretyczny wymiar aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich, wyd. AWF, Warszawa, s. 463-484
 • Przecławski K., 1996, Człowiek a turystyka, Zarys socjologii turystyki, wyd. FHU „Albis”, Kraków
 • Przypkowski T., 1936, Piękno Warszawy, t. II – Zieleń, wyd. Galewski i Dau, Warszawa. Warszawa w liczbach. 1939. Wydawnictwo Wydziału Statystycznego m.st. Warszawy
 • Rogalewski O., 1974, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
 • Swarbrooke J., 1995, The development and management of visitor attractions, Oxford
 • Śleboda T., 2000, Centralny Instytut Wychowania Fizycznego w Warszawie. Architektura największego założenia sportowego międzywojennej Polski [w:] J. Malinowski (red.), „Studia z architektury nowoczesnej”, t. I, Toruń, s. 161-176
 • Zieliński J., 2015, Bielany – przewodnik historyczny, wyd. RM, Warszawa
 • http://exspace.pl/articles/show/58
 • http://torsluzewiec.pl/historia-toru/
 • www.dwutygodnik.com/artykul/2792-snobizmy--modernizm-od-stylu-na-przemial-do-stylu-na-sprzedaz.html
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-223119c5-6aa9-4719-a0d8-15ac3d28c755
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.