PL EN


2019 | 10 |
Article title

Śmierć w przekładzie specjalistycznym – wybrane problemy terminologiczne w porównaniu polsko-niemieckim

Content
Title variants
EN
Death in specialized translation – selected terminological problems in Polish-German comparison
Languages of publication
Abstracts
EN
The purpose of this article is to present the usefulness of parallel and background texts in the work of a translator of specialist texts. In the theoretical part, the issue of the concept of death and its types will be discussed. A short review of the definitions and characteristics of the parallel and background texts will also be made. The second part is devoted to the use of this type of texts in determining German equivalents of Polish terms related to human death.
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/ Polska
References
 • Adamkiewicz, Marek (2004). Oblicza śmierci. Propedeutyka tanatologii. Toruń.
 • Chudzińska, Małgorzata/ Grzanka-Tykwińska, Anna (2017). „Dylematy prawne śmierci mózgowej”. W: Sinkiewicz, W./ Grabowski, R. (red.) Etyczne, medyczne i prawne dylematy wokół śmierci mózgu. Bydgoszcz. S. 63–75.
 • Dettmeyer, Reinhard B./ Schütz, Harald F./ Verhoff, Marcel A. (2014). Rechtsmedizin. Berlin/ Heidelberg.
 • DiMaio, Vincent J./ DiMaio, Dominik (2016). Medycyna sądowa. Wrocław.
 • Duden Online-Wörterbuch (https://www.duden.de/, dostęp: 11.02.2019 r.).
 • Fabricius-Hansen, Cathrine (2007). „Paralleltext und Übersetzung in sprachwissenschaftlicher Sicht“. W: Kittel, H./ Frank, A. P./ Greiner, N./ Hermans, Th./ Koller, W./ Lambert, J./ Paul, F. (red.) Übersetzung, Translation, Traduction. Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung. Berlin/ New York. S. 322–329.
 • Gałęska-Śliwka, Anita (2009). Śmierć jako problem medyczno-kryminalistyczny. Warszawa.
 • Göpferich, Susanne (2006). „Paralleltexte”. W: Snell-Hornby, M. / Hönig, H. G. / Kußmaul, P. /Schmitt, P. A. (red.) Handbuch Translation. S. 184–186.
 • Grucza, Sambor (2013a). Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego. Warszawa.
 • Grucza, Sambor (2013b). Lingwistyka języków specjalistycznych. Warszawa.
 • Harat, Marek/ Krystkiewicz, Kamil (2017). „Czy śmierć mózgu jest śmiercią człowieka? Spojrzenie lekarza neurochirurga”. W: Sinkiewicz, W./ Grabowski, R. (red.) Etyczne, medyczne i prawne dylematy wokół śmierci mózgu. Bydgoszcz. S. 12–135.
 • Hohnhold, Ingo (1990). Übersetzungsorientierte Terminologiearbeit. Eine Grundlegung für Praktiker. Stuttgart.
 • Holz-Mänttäri, Justa (1981). „Hilfsmittel des Übersetzers. Hilfstexte als Hintergrund- und Paralleltexte”. W: Mitteilungsblatt für Dolmetscher und Übersetzer 5. S. 8–9.
 • Iwańczuk, Waldemar (2017). „Koncepcja śmierci mózgu – punkt widzenia anestezjologa”. W: Sinkiewicz, W./ Grabowski, R. (red.) Etyczne, medyczne i prawne dylematy wokół śmierci mózgu. Bydgoszcz. S. 95–109.
 • Kautz, Ulrich (2002). Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München.
 • Kielar, Barbara (1991). „Problemy tłumaczenia tekstów specjalistycznych”. W: Grucza, F. (red.) Teoretyczne podstawy terminologii. Wrocław. S. 133–140.
 • Kielar, Barbara (2000). „O tłumaczeniu tekstów specjalistycznych”. W: Kielar, B. Z./ Krzeszowski, T. P./ Lukszyn, J./ Namowicz, T. (red.) Problemy komunikacji międzykulturowej. Linguistyka translatoryka, glottodydaktyka. Warszawa. S. 235–246.
 • Kolbuszewski, Jacek (1985). Wiersze z cmentarza. Wrocław.
 • Koller, Werner (2011). Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Tübingen/ Basel.
 • Krzysztoforska-Weisswasser, Zofia (1995). „Wykorzystanie tekstów paralelnych przy tłumaczeniu wyroków w procesie cywilnym”. W: Lingua Legis 2/1995. S. 18–20.
 • Kubacki, Artur Dariusz (2013). „Teksty paralelne jako narzędzie pomocnicze przy sporządzaniu tłumaczeń (specjalistycznych)”. W: Legilingwistyka Porównawcza 13/2013. S. 145–155.
 • Lukszyn, Jerzy/ Zmarzer, Wanda (2006). Teoretyczne podstawy terminologii. Warszawa.
 • Madea, Burkhard (2007). Praxis Rechtsmedizin. Heidelberg.
 • Marcinkowski, Tadeusz (1993). Medycyna sądowa dla prawników. Warszawa.
 • Marek, Zdzisław/ Kłys, Małgorzata (2001). Opiniowanie sądowo-lekarskie i toksykologiczne. Kraków.
 • Matulewska, Aleksandra (2010). „Teksty paralelne a ustalanie konotatów i denotatów na potrzeby przekładu polsko-angielskiego”. W: Legilingwistyka Porównawcza 3/2010. S. 57–70.
 • Nord, Britta (2002). Hilfsmittel beim Übersetzen. Eine empirische Studie zum Rechercheverhalten professioneller Übersetzer. Frankfurt am Main.
 • Nord, Christiane (2002). Fertigkeit Übersetzen. Ein Selbstlernkurs zum Übersetzenlernen und Übersetzenlehren. Alicante.
 • Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych (https://orzeczenia.ms.gov.pl/, dostęp: 21.08.2018 r.).
 • Raszeja. Stefan/ Nasiłowski, Władysław/ Markiewicz, Jan (1990). Medycyna sądowa. Warszawa.
 • Rok, Bogdan (1995). Człowiek wobec śmierci w kulturze staropolskiej. Wrocław.
 • Sinkiewicz, Władysław (2017). „Śmierć mózgowa jako ważny i wciąż aktualny problem bioetyczny”. W: Sinkiewicz, W./ Grabowski, R. (red.) Etyczne, medyczne i prawne dylematy wokół śmierci mózgu. Bydgoszcz. S. 7–13.
 • Tafil-Klawe, Małgorzata/ Klawe Jacek (2012). Podręczny słownik medyczny polsko-niemiecki i niemiecko-polski. Warszawa.
 • Terlikowski, Tomasz P. (2017). „Kontrowersje etyczne wokół śmierci mózgowej”. W: Sinkiewicz, W./ Grabowski, R. (red.) Etyczne, medyczne i prawne dylematy wokół śmierci mózgu. Bydgoszcz. S. 47–62.
 • Weigt, Zenon (2012). „Tekst specjalistyczny w dydaktyce uniwersyteckiej”. W: Lingwistyka Stosowana 5/2012. S. 135–144.
 • Wilss, Wolfram (1996). Übersetzungsunterricht: Eine Einführung. Begriffliche Grundlagen und methodische Orientierungen. Tübingen.
 • Złotnicki, Bolesław (1985). Słownik lekarski polsko-niemiecki. Warszawa.
 • Złotnicki, Bolesław (1989). Słownik lekarski niemiecko-polski. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22315332-cdee-433f-8af0-6adb8e5270b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.