PL EN


2013 | 2 | 4 | 153-165
Article title

Cateringowe podejście do polityki dywidendy w warunkach polskiego rynku kapitałowego

Authors
Content
Title variants
EN
Catering approach towards dividend policy in the Polish capital market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono problem tzw. cateringowej teorii dywidendy. Zaprezentowano w nim wyniki wstępnych badań, których celem było sprawdzenie, czy teoria ta może być użyteczna w wyjaśnianiu polityki dywidendy prowadzonej przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Badanie przeprowadzono, analizując relację między „premią za dywidendę” płaconą przez rynek kapitałowy a liczbą spółek i inicjujących i wypłacających dywidendę.
Year
Volume
2
Issue
4
Pages
153-165
Physical description
Contributors
author
References
 • 1. Allen F., Bernardo A.E., Welch I. (2000), A theory of dividends based on tax clienteles, „Journal of Finance”, vol. 55, s. 2499-2536.
 • 2. Baker M., Wurgler J. (2004), A Catering theory of dividends, „Journal of Finance”, vol. 59, s. 1125-1165.
 • 3. Baker M., Wurgler J. (2012), Behavioral Corporate Finance: An Updated Survey, working paper przygotowany do publikacji, [in:] Handbook of the Economics of Finance, vol. 2, eds. G.M. Constantinides, M. Harris, R.M. Stulz, Elsevier Press.
 • 4. Barberis N., Shleifer A. (2003), Style investing, „Journal of Financial Economics”, vol. 68, s. 161–199.
 • 5. Black F., Scholes M.S. (1974), The effects of dividend yield and dividend policy on common stock prices and returns, „Journal of Financial Economics”, vol. 1, s. 1–22.
 • 6. Bursa T. (2013), Wpływ polityki dywidend i wykupów akcji na kształtowanie się cen akcji spółek notowanych na wybranych giełdach w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Łódź, rozprawa doktorska.
 • 7. Gordon M. (1959), Dividends, earnings, and stock prices, „Review of Eco¬nomics and Statistics”, vol. 41, s. 99-105.
 • 8. Graham B., Dodd D.L. (1951), Security Analysis: Principles and Techni¬ques, McGraw Hill, New York.
 • 9. Miller M., Modigliani F. (1961), Dividend policy, growth and the valuation of shares, „Journal of Business”, vol. 34, s. 411–433.
 • 10. Mullainathan S. (2002), Thinking through categories, MIT working paper.
 • 11. Rocznik giełdowy (2000–2012), GPW, Warszawa.
 • 12. Shiller R.J. (1984), Stock prices and social dynamics, „Brookings Papers on Economic Activity”, no. 2, s. 457-498.
 • 13. Shiller R.J. (2000), Irrational Exuberance, Princeton University Press, Princeton.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2232734f-19c4-4a13-964e-d23b06d01961
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.