PL EN


2013 | 174 | 335-347
Article title

Finansowanie pomysłów innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)

Content
Title variants
EN
Financing of Innovative Ideas Small and Medium Enterprises in the Example Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Small and medium-sized companies which want to be competitive they need to invest in innovation. Implementation of innovative ideas is not easy, as companies face a number of problems which impede or suspend its implementation. Most limiting factor in this issue is the problems of raising capital, which is particularly difficult to obtain for new and innovative companies. The solution to these difficulties is proposed by the European Union: Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP). The purpose of this article is therefore to analyze and evaluate the effectiveness of one of the tools of innovation policy of the European Union: Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP).
Year
Volume
174
Pages
335-347
Physical description
Contributors
References
  • Raport o innowacyjności gospodarki polski w 2007 roku. Red. T. Baczko. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2007, s. 223.
  • Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Red. K.B. Matusiak. PARP, Warszawa 2005, s. 65.
  • P. Niedzielski, K. Rychlik: Innowacje i kreatywność. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s. 19.
  • S. Szulika, P. Tamowicz, M. Mackiewicz, E. Wojnicka: Regionalne strategie i systemy innowacji. Najlepsze praktyki i rekomendacje dla Polski. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004, s.19.
  • B. Mikołajczyk, T. Rynkowski: Wokół przedsiębiorczości i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. W: Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP. Red. B. Mikołajczyk. Difin, Warszawa 2006, s. 211-212.
  • M. Juchniewicz, B. Grzybowska: Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. PARP, Warszawa 2010, s. 40.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22370ccf-0e03-4336-9a83-19947daeebab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.