PL EN


2015 | 10 (789) | 51-62
Article title

Zarządzanie w chmurze

Title variants
EN
Cloud Management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest kontynuacją wcześniejszych rozważań autorów dotyczących zarządzania w chmurze i koncentruje się na charakterystyce poszczególnych obszarów środowiska pracy w chmurze (CWE). Autorzy przedstawiają zachodzące zmiany w środowisku pracy w zakresie miejsca jej wykonywania, stosowanych narzędzi i systemów IT, które tworzą centra usług wspólnych, prezentują nowe możliwości tworzenia wartości dla klientów w środowisku CWE oraz podkreślają istotną kwestię obniżenia kosztów działalności w tak działających organizacjach. Ponadto w artykule zarysowano specyfikę kultury organizacyjnej i cenionych wartości obowiązujących w środowisku CWE, a także zaprezentowano problematykę budowania poczucia przynależności w takim środowisku. Autorzy przedstawili konsekwencje tych uwarunkowań dla zarządzania zasobami ludzkimi.
EN
The article continues the previous considerations in the field of cloud management. This time the question of Cloud Workplace Ecosystem (CWE) and the characteristics of its particular areas is taken into account. The authors present some changes in the field of work itself ranging from workspace, through IT tools and systems in order to introduce shared service system and new possibilities in creating values for customers till possibilities of cost savings in organizations developing CWE solutions. Additionally, this article addresses the specifics of organizational culture and values being precious in CWE environment as well as the problem of building a sense of involvement of team participants. The authors presented the implications of the aforementioned CWE system in the field of human resources management.
Contributors
  • dr Wojciech Urlych, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
  • dr Marzena Syper- Jędrzejak, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-223727bd-c60c-4ffd-a76d-29fbdac9f448
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.