PL EN


2018 | 509 | 222-233
Article title

Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej w roku 2004

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Dynamiczne zmiany na rynkach finansowych skutkują wzrostem roli i znaczenia pośredników finansowych zajmujących się szeroko rozumianym zarządzaniem aktywami (asset management), ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych. Celem artykułu jest analiza rozwoju i ewolucji rynku funduszy inwestycyjnych zarejestrowanych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej w roku 2004. Zanalizowano powstanie i pozycję funduszy inwestycyjnych na rynkach finansowych, przebadano ilościowy i wartościowych rozwój oraz najważniejsze zmiany na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 2014-2016. W okresie tym nastąpił dynamiczny ilościowy i wartościowy rozwój rynku instytucji zbiorowego inwestowania, dokonała się głęboka strukturalna zmiana rynku funduszy inwestycyjnych, systematycznie wzrastał udział funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zwłaszcza aktywów niepublicznych, kosztem spadku udziału funduszy inwestycyjnych otwartych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2239ce85-afdd-4993-8690-3806170b8e8d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.