PL EN


2012 | Lokalność 1(7)/2012 | 9-18
Article title

Pokusa geometrii. O inspiracjach topologicznych w humanistyce

Authors
Content
Title variants
EN
Temptation of the geometry. Topological inspirations in the humanities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Centralnym tematem artykułu są inspiracje matematyczne we współczesnej humanistyce. Stanowi on próbę przeglądu różnych propozycji fi lozofi cznych, w których pojawiają się elementy topologii oraz matematyki chaosu i emergencji czy pojęcia takie jak fraktal, sfera, wstęga Möbiusa. Posługują się nimi Baudrillard, Agamben, Sloterdijk i Žižek. Obiekty i pojęcia matematyczne służą im za modele różnych konceptualizacji świata i zjawisk zachodzących w przestrzeniach symbolicznych tworzonych przez człowieka. Pozwalają na lepsze uchwycenie analogii i nieoczywistych podobieństw między wytworami kultury. Zapożyczenie nieobecnych dotąd w humanistyce metod myślenia czy schematów abstrahowania przyczynia się do przełamania zastałych schematów refl eksji i interpretacji.
EN
The main phenomenon discussed in the article is the presence of mathematical inspiration in contemporary humanities. The essay brings together samples of reflection by Baudrillard, Agamben, Sloterdijk and Žižek, in which certain topological objects or concepts belonging to the mathematics of chaos (fractal, sphere, the Möbius strip and so on) play an important role. The mathematical components introduced into the philosophical reflection serve as models of different conceptualizations of the world and of different phenomena occurring in the symbolic spaces created by man, helping to describe and analyze analogies and non-obvious similarities between objects of culture. Conceptual and methodological borrowings puncture the boundaries of the fossilized schemes of reflection and interpretation.
Keywords
Contributors
author
  • Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-223bb02d-ede7-4bbc-8a4d-ba7fabab6213
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.